คลังเก็บหมวดหมู่: ออกอากาศ เดือนมีนาคม2561

ออกอากาศ  วันพฤหัสที่ 29 มีนาคม2561

น้องม่อนกับเนื้องอกที่เจ็บปวด

ผู้ด้อยโอกาส

1.เด็กชายวินัย วัตกี (น้องม่อน) อายุ 8 ปี  เป็นเนื้องอกที่คางขนาดใหญ่

2.นางทองดี ช่ืนเชี่ยวยนต์ อายุ 62 ปี (ยาย) อาชีพเก็บของเก่าขาย

3.นายมานัส ชื่นเชี่ยวยนต์ อายุ 59 ปี (ตา) อาชีพรับจ้างอยู่ในตลาดปลา

น้องม่อน เด็กชายวัย 8 ขวบ ต้องทนทุกข์ทรมานกับเนื้องอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกวัน และสร้างความเจ็บปวด

ให้น้องม่อนอยู่เป็นประจำ น้องม่อนเกิดมาแสนอาภัพ พ่อแม่ทอดทิ้ง เติบโตจากการเลี้ยงดูของตาและยาย

เพราะความยากจนของครอบครัวจึงไม่มีโอกาสได้รับการรักษารายได้เพียงเล็กน้อยจากการเก็บของเก่าขาย

ซึ่งเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตของน้องม่อนให้มีกินในแต่ละวัน อดบ้าง อิ่มบ้าง ก็ต้องทน

บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบทุนจำนวน 10,000บาท คณะผู้บริหารร่วมมอบ 10,000บาท

และผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบ 3,100 บาท ให้กับน้องม่อน ไว้เป็นทุนในการรักษาอาการป่วยต่อไป

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี  นางทองดี ชื่นเชี่ยวยนต์ หรือ นายสุชาติ ตาบทอง หรือ นายตุลพันธุ์ รัตนธรรมดิษฐ์

ธนาคารกรุงไทย  สาขาปาโมก   เลขที่บัญชี 119 0 21499 7