คลังเก็บหมวดหมู่: ออกอากาศ 2561

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28ธันวาคม 2561

โรงเรียนบ้านมะขาม  ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนชั้น อนุบาลถึงประถามศึกษาปีที่6  อีกทั้งงบประมาณมีจำนวนจำกัด    จึงมีความลำบากที่จะพัฒนาห้องน้ำของโรงเรียนที่ปัญจุบันชำรุดทรุดโทรมและยังไม่พอกับจำนวนนักเรียน   ทางโรงเรียนได้ทราบข่าวการมอบทุนในการพัฒนาสถานศึกษา  จึงได้ทำเรื่องมายังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เพื่อนำทุนไปปรับปรุงห้องน้ำให้กับนักเรียน

ร่วมต่อยอดการศึกษาได้ที่…

ชื่อบัญชี  โรงเรียนบ้านมะขาม

ธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขุขันธ์ เลขที่บัญชี  0201-4790-3422