ออกอกากาศ   วันจันทร์ที่ 19  พฤศจิกายน 2561

ออกอกากาศ   วันจันทร์ที่ 19  พฤศจิกายน 2561

ชีวิตอาภัพของน้องกัน ผู้ด้อยโอกาส นางสาววาสนา โคตะวิน อายุ 18 ปี ผู้พิการ และ นางนารี ใจมั่น อายุ 58 ปี มารดา ที่อยู่ ตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา น้องกันเด็กสาวที่พิการปัจจุบันอายุ 18 ปีแต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและดูแลตัวเองได้ทําร้ายที่ น่าสงสารคือบ้านของน้องกันมีความสุดโทรมก่อนหน้านี้น้องเคยได้รับการทําร้ายจากคนภายนอกแม่และ ทางชุมชนจึงได้หาทางแก้ไขโดยช่วยเหลือทุนเบื้องต้นในการปรับปรุงบ้านให้เกิดความปลอดภัย ไม่ให้ใคร มาทําร้ายน้องกันและไม่ให้น้องออกไปนอกบ้านเพื่อป้องกันอันตรายแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีเพราะขาดทุน...

Read More

ออกอกากาศ  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ออกอกากาศ  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

น้องเนิสดวงใจของยาย ผู้ด้อยโอกาส         1. เด็กหญิงดาลิน  ดาเดช   บุคคลพิการซ้อน  2.นางอัญชลี พุฒสาย ยายผู้ดูแล ที่อยู่ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  น้องเนิร์ดเด็กพิการที่น่าสงสารเกิดมาแสนอาภัพพ่อแม่ แยกทางกันทิ้งไว้ให้ยายเป็นคนเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กฐานะทางบ้านก็ยากจนแต่ด้วยความรักที่ยายมีต่อหลานอดทน ทำทุกทางเพื่อที่จะให้น้องเน้ทได้รักษาอาการป่วยและได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นถึงลำบากแค่ไหนก็พยายามพา น้องนุชไปทำกายภาพบำบัดและไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตามที่ คุณครูนัดทุกครั้งระยะทางจากบ้านไป โรงเรียนแสนไกลแต่ยายก็ไม่เคยย่อท้อพาน้องขึ้นรถพ่วงข้างไปถึงโรงเรียนทุกครั้ง ยายไม่มีรายได้อะไร...

Read More

ออกอากาศ วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน  2561

ออกอากาศ วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน  2561

น้องน้ำ…รอการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ญ.ธนิดา คำมงคล อายุ 6 ปี พิการร่างกายและสติ เนื่องจากจมน้ำ 2.น.ส.วาสนา วงศ์นัน อายุ 25 ปี แม่ 3.น.ส.สวี คำมงคล อายุ 60 ปี (ป้า) บกพร่องทางสติปัญญา ครอบครัวนี้มีสามาชิกทั้งหมด 8 คน เป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่ห่างไกล เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน ซ้ำร้ายน้อง น้ำลูกสาว ตอนอายุ 1 ขวบ 9 เดือน ด้วยความซนจึงตกถังน้ำในห้องน้ำทำให้กลายเป็นเด็กพิการ และ ยังมีป้าที่พิกา รสติปัญญาอีกคน ครอบครัวนี้มีอาชีพทำไร่ ซึ่งรายได้ไม่เพียงพอกับการดูแลน้องน้ำที่ต้องเดินทางไปทำกายภาพ และหาหมอ ในตัวจังหวัดเป็นประจำ บ่อยครั้งที่ผิดนัดหมอเพราะทางบ้านไม่มีเงินในการเดินทางพาน้องไป ทำ...

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2561

ออกอากาศ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2561

นายเสาร์กับเมียและลูกที่พิการ ผู้ด้อยโอกาศ 1.นายเสาร์ กุลจันทร์  อายุ 47 ปี เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ทำงานไม่ได้ 2.นายสาวบัวมัน กุลจันทร์ อายุ 37 ปี พิการเป็นใบ้ 3.ด.ญ.ธัญชนก กุลจันทร์ อายุ 2 ปี พิการด้านสติปัญญา ที่อยู่ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ครอบครัวนนี่มีกันอยู่ 3 คน พ่อแม่แม่ลูก ซึ่งแม่พิการเป้นใบ้ และ ลูกสาวก็พิการด้านสติปัญญา มีความยากจน เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว บ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันก็อาศัยบ้านคนอื่นอยู่ ซ้ำร้ายเมื่อปลายปีที่ผ่านมา นายเสาร์หัวหน้า ครอบครัวยังมาประสบเหตุไฟไหม้ขณะไปทำงานเฝ้าไร่ ทำให้ตอนนี้เดินไม่ค่อยได้และทำงานไม่ได้ และยังต้อง รักษาตัวและเข้ารับการผ่าตัดอีก...

Read More

ออกอากาศ  วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน  2561

ออกอากาศ  วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน  2561

 ผู้พิการทั้งสามคน ผู้ด้อยโอกาศ 1.น.ส.วรารัตน์ ตาลตา อายุ 32 ปี  พิการทางด้านร่างกาย สติปัญญา 2.นายสวัสดิ์ ตาลตา อายุ 78 ปี พิการเดินไม่ได้ 3.นางคำ ตาลตา อายุ 74 ปี พิการเดินไม่ได้ ที่อยู่ ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน ครอบครัว ที่แสนลำบาก ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีผู้พิการถึง 3 คน โดยมี นางพิกุล เป็นคนดูแล คนพิการทั้ง 3 คน โดยที่ต้องคอยดูแลกิจวัตรประจำวันทุกอย่างให้ทั้งสามคน ทำให้มีเพียงสามีของพิกุล คนเดียวที่ออกไปทำงานหาได้มาจุนเจือครอบครัว แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้พิการนั้นมีมากทั้งหาอาหารค่ารถ ไปหาหมอค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป ครอบครัวจึงมีความลำบากมาก พิกุลต้องอดทนดูแลผู้พิการตลอดเวลา...

Read More

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ช่วยครอบครัวลุงบุญส่งด้วย ผู้ด้อยโอกาศ 1.นายบุญส่ง ลังสอน  อายุ 60 ปี ป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้น ทำให้พิการครึ่งท่อนล่าง 2.นางศรีแพร ลังสอน อายุ 62 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็ง 3.ด.ญ.ปัณฑิตา จันทะวงค์ น้องฟ้า อายุ 13 ปี (หลาน) 4.ด.ช.ปัญณทรัพย์  จันทะวงศ์ อายุ 6 ปี (หลาน) ที่อยู่  หมู่ที่1 ต.บ่อ   อ.เมืองน่าน  จ.น่าน ครอบครัวนายลุงบุญส่ง อาศัยอยู่ด้วยกัน ทั้งหมด4คน คือ ลุงบุญส่ง ป้าศรีแพร และหลานอีก2คน ตัวลุงบุญส่งนั้น เป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาท ผ่าตัดมาแล้ว  3 ครั้ง ครั้งที่3 ทำให้เดินไม่ได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ด้านป้าศรีแพร ซึ่งเป็นคนดูแล เมือ2ปีที่แล้ว ตรวจเจอว่า ตนนั้นเป็นมะเร็งที่ตับ...

Read More