ออกอากาศ วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

ออกอากาศ วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

   น้องเก่ง…เด็กน้อยรอการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส 1.ด.ช.ชนาธิป ทองน้อย น้องเก่ง อายุ 7 ปี  9 เดือน พิการด้านร่างกายและสติปัญญา 2. นายบัญชา ทองน้อย พ่อ  อายุ 47  ปี   3.นางดา ทองน้อย อายุ 84 ปี ย่า 4. น.ส.รุ่งนภา ทุ่มแสน อายุ  27 ปี แม่ ผู้ดูแลน้องเก่ง  ที่อยู่ ม.10 บ้านโคกสวาท ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร น้องเก่ง เด็กชายวัย 7 ขวบ ที่เกิดมาพร้อมความพิการซ้อน ทั้งร่างกายและสติปัญญา  ด้านร่างกายของน้องเก่งนั้น เดินไม่ได้ และ ไม่อยู่นิ่ง แม่รุ่งต้องคอยดูแลน้องเก่งตลอดเวลา  บ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของย่า ซึ่งมีสภาพบ้านทรุดโทรม ฐานะทางครอบครัวยากจน...

Read More

ออกอากาศ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

ออกอากาศ  วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

น้องบี…กับโรคภูมิแพ้ตัวเอง(SLE) ผู้ด้อยโอกาส  1.นายวรายุ บุพวาส น้องบี อายุ 17 ปี  ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเอง (SLE) และพิการครึ่งท่อนล่าง 2.น.ส.ศิริกร มีคุณ อายุ 44 ปี แม่ผู้ดูแลน้องบี   ที่อยู่  บ้านเช่า  ถ.แจ้งสนิก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร น้องบี เด็กหนุ่มอายุ 17ปี ที่พิการด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเองตั้งแต่ อายุได้ 8 ขวบ ป่วยบ่อย ด้วยอาการของโรคที่ทำให้ ปวดที่กระดูก ขาเริ่มลีบ เล็กลง  และเข้าออกรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้ง แพทย์วินิจฉัยว่าน้องบี ตัวเองหรือ โรค ( SLE ) และน้องบีอายุได้ 14 ปี เกิดอาการปวดท้องขั้นรุนแรง จนต้องผ่าตัด ด้วยอาการของฝีในท้อง นอนพัก...

Read More

ออกอากาศ วันจันทร์ที่  24  กันยายน 2561

ออกอากาศ วันจันทร์ที่  24  กันยายน 2561

ช่วยครอบครัว…พ่อวิสันต์ด้วย ผู้ด้อยโอกาส 1. นายวิสัตน์ ส่งศรี  อายุ 53 ปี เป็นอัมพฤกษ์ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 2.ด.ญ.วาริณี ส่งศรี อายุ 8 ขวบ หลาน   3. ด.ญ.อรปรียา  ส่งศรี อายุ 7 ขวบ หลาน 3. ด.ญ.ช่อผกา ส่งศรี   อายุ 4 เดือน หลาน 5.  นางสุทธิ ส่งศรี อายุ 50 ปี ภรรยานายวิสันต์ และเป็นผู้แลคนในครอบครัว   ที่อยู่ ม.1 ต.ศรีฐาน อ .ป่าติ้ว จ.ยโสธร พ่อวิสันต์ ล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้ร่างกายซีกขวาอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และยังมีโรคเบาหวาน และเคยได้รับการรักษาด้วยการเจาะคอ ทำให้ภรรยา คือแม่สุทธิ เป็นคนดูแลสมาชิกภาย ในบ้าน...

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

ออกอากาศ  วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

ชีวิตที่ทุกข์ยากของครอบครัว…แม่อ้อย ผู้ด้อยโอกาส 1.ด.ช.เกรียงศักดิ์ เข็มเพชร น้องอ๊อฟ อายุ 12 ปี บกพร่องทางสติปัญญา พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 2.นายอ๊อด ป้องกัน น้าน้องอ๊อฟ  อายุ 33 ปี บกพร่องทางสติปัญญา    3.นางวัง  ป้องกัน ยาย อายุ 58 ปี ป่วยด้วยโรค เบาหวาน ความดัน   4.นางอ้อย ป้องกัน  อายุ 37 ปี ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และเป็นคนดูแลสมาชิกภายในบ้าน 5.นางกาญ ป้องกัน ยาย อายุ 60ปี (พี่สาวของนางวัง ป้องกัน) ป่วยเป็นโรคหัวใจ และพิการเดินไม่ได้ ที่อยู่ ม.4 ต.ศรีฐาน อ .ป่าติ้ว จ.ยโสธร ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่ แต่มีผู้ป่วยทั้งบ้าน เริ่มจากตัวน้องอ๊อฟ บกพร่องทางสติปัญญา น้าชายบกพร่อง ทางสติปัญญา...

Read More

ออกอากาศ วันพฤหัสที่ 20 กันยายน 2561

ออกอากาศ วันพฤหัสที่ 20 กันยายน 2561

   ช่วยครอบครัวลุงบุญด้วย ผู้ด้อยโอกาส 1.นายบุญ กันภัย อายุ 84 ปี ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 2.น.ส.ดวงใจ  โพไทร  อายุ 32 ปี ป่วยเป็นโรคไต 3.นางคำปุ่น  โพไทร  อายุ 60 ปี ลูกสาว ผู้ดูแลนายบุญและน.ส.ดวงใจ       ที่อยู่     ม.7  ต.โพธิไทร อ .ป่าติ้ว จ.ยโสธร ครอบครัวนี้อาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน แต่มีคนป่วยถึง2คน คือ ลุงบุญ กันภัย ที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และมีหลายโรค ที่รุมเร้า  น.ส. ดวงใจลูกสาว ที่ป่วยจากโรคไต ไม่สามารถทำงานหนักได้ ภาระทั้งหมดจึงตกมาอยู่ที่ พี่คำปุ่น ซึ่งเป็นลูกสาว ในทุกวัน พี่คำปุ่น ต้องดูแลลุงบุญ ไม่ว่าจะเป็น เช็ดตัว ป้อนข้าว ป้อนน้ำ เปลี่ยนผ้าอ้อม ถึงจะออก...

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

ออกอากาศ  วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

ช่วยกันสร้างบ้านให้…น้องฟ้าด้วย ผู้ด้อยโอกาส    1.น.ส.พรสุดา โคมร้าย น้องฟ้า อายุ 18   ปี (บกพร่องทางสติปัญญา) 2.  นายทองทิพย์ โคมร้าย  อายุ 47   ปี พ่อผู้ดูแลน้องฟ้า    ที่อยู่ ม.3 ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร น้องฟ้า อายุ 18 ปี สาวน้อยผู้น่าสงสาร เกิดมาพร้อมกับอาการบกพร่องทางสติปัญญา อาศัยอยู่กับพ่อทองทิพย์ มีเพียงพ่อทองทิพย์ เท่านั้นเป็นคนดูแล  เพราะคนเป็นแม่จากน้องฟ้าไปเมือช่วงเดือนเมษายน 61 ด้วย โรคไทรอย์ด ทำให้คนเป็นพ่อต้องคอยดูแลน้องฟ้า และออกไปหารับจ้าง แต่ด้วยดวงตาของพ่อทองทิพย์นั้นได้บอดไปหนึ่งข้าง เลยทำให้การทำงานยากขึ้น ไม่ค่อยมีคนจ้าง ชีวิตความเป็นอยู่ลำบากอยู่แล้ว...

Read More