ออกอากาศ  วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

ออกอากาศ  วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

อิ่มบุญ…สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่เกิดจากการไถ่ชีวิตโค กระบือ ของผู้มีจิตเมตตาร่วมกับบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด นอกจากผู้ใจบุญทุกท่านจะได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่โคกระบือแล้ว ท่านยังได้ส่งคืนชีวิตโค กระบือให้กลับสู่วิถีของ เกษตรกรเพื่อใช้ในการทำการเกษตร โค 16 ตัว กระบือ 23 ตัว จะถูกส่งไปยัง กลุ่มเกษตรอินทรีย์ โคกหนองนาดาราโมเดล จ.สุรินทร์ โดยมี คุณแพนเค้ก เขมนิจ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเป็นตัวแทนในการรับมอบเมื่อสมาชิกเกษตรกร ได้รับ โค กระบือไปแล้ว ก็จะทำไปเลี้ยงดูและใช้ในการทำเกษตรตามแนวทางของการทำเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงบุญที่เกิดจากผู้มี...

Read More

ออกอากาศ  วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

ออกอากาศ  วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

การให้…ที่ไม่สิ้นสุด อิ่มบุญ ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ ก่อเกิดเป็นความสุขที่งดงาม และมีคุณค่ายิ่งใหญ่ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ร่วมกับพนักงานและผู้มีจิตเมตตา ได้ทำพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 94 ตัวเพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกันตรง จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกระบือ จำนวน 23 ตัว ในปีนี้  การให้ที่ไม่สิ้นสุด คือการให้ในสิ่งที่เรามีแก่บุคคลที่สมควรให้ เพื่อก่อเกิดประโยชน์ระหว่างกันและกัน มอบความสุข และการแบ่งปัน...

Read More

ออกอากาศ   วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

ออกอากาศ   วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

อิ่มบุญ…ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ บุญ…ที่เกิดจากการให้และการแบ่งปันที่ได้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกปี  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 31 แล้ว ในช่วงเช้า คณะผู้บริหารบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้ทำการมอบทุนการศึกษา และแว่นตาชาวเกาะ ให้แก่เด็กนักเรียน โคกระบือทั้งหมด 94 ตัว จะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มเกษตรกร จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ได้นำไปเลี้ยงดู และนับเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทได้ต้อนรับ คุณแพนเค้ก เขมนิจ ซึ่งเป็นตัวแทนมารับมอบโค กระบือในปีนี้ เกษตรกรที่ได้รับโคกระบือไปนั้นได้ให้คำมั่นสัญญาว่า จะเลี้ยงดู...

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

ออกอากาศ  วันศุกร์ที่  26 มกราคม 2561

โรงเรียนศิริรราษฎร์วิทยา  อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์  บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา   จึงได้มอบทุนสนับสนุน ให้โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยา  อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์ เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ให้มีความแข็งแรง และปลอดภัยยิ่งขึ้น บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนสนับสนุน การศึกษา 200,000 บาท ที่ทางโรงเรียน นำไปซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนนั้น   จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนต่อไป ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี    เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ธนาคาร  กรุงเทพ  สาขา ลำดวน  เลขที่บัญชี   611 – 026675 –...

Read More

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ อ.จอมพระ จ. สุรินทร์ อนาคตของเด็กไทย  อยู่ที่การมอบโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กนักเรียนใน   บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา   จึงได้มอบทุนสนับสนุนให้โรงเรียนอนุบาลจอมพระ  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  เพื่อ นำไปปรับปรุงโรงอาหาร  อนาคตของเด็กไทย  อยู่ที่การมอบโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กนักเรียนใน บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา   จึงได้มอบทุนสนับสนุนให้โรงเรียนอนุบาล จอมพระ  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  เพื่อนำไปปรับปรุงโรงอาหาร บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนสนับสนุน การศึกษา 200,000 บาท...

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

ออกอากาศ  วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

โรงเรียนบ้านโดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  จ. ศรีสะเกษ อนาคตของเด็กไทย  อยู่ที่การมอบโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการศึกษา   จึงได้มอบทุนสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านโดด  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  จ.ศรีสะเกษ เพื่อนำไปสร้างห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่ ชื่อบัญชี     โรงเรียนบ้านโดด (เงินรายได้) ธนาคาร     กรุงไทย  สาขาอุทุมพรพิสัย เลขที่บัญชี   332 – 0 – 17762 –...

Read More