คลังเก็บหมวดหมู่: ออกอากาศ เดือนมกราคม 2561

ออกอากาศ  วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

อิ่มบุญ…สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่เกิดจากการไถ่ชีวิตโค กระบือ ของผู้มีจิตเมตตาร่วมกับบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด

นอกจากผู้ใจบุญทุกท่านจะได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่โคกระบือแล้ว ท่านยังได้ส่งคืนชีวิตโค กระบือให้กลับสู่วิถีของ

เกษตรกรเพื่อใช้ในการทำการเกษตร

โค 16 ตัว กระบือ 23 ตัว จะถูกส่งไปยัง กลุ่มเกษตรอินทรีย์ โคกหนองนาดาราโมเดล จ.สุรินทร์ โดยมี

คุณแพนเค้ก เขมนิจ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเป็นตัวแทนในการรับมอบเมื่อสมาชิกเกษตรกร ได้รับ โค กระบือไปแล้ว

ก็จะทำไปเลี้ยงดูและใช้ในการทำเกษตรตามแนวทางของการทำเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงบุญที่เกิดจากผู้มี

จิตเมตตาได้ส่งต่อมายังผู้รับ ก่อเกิดการให้และการแบ่งปัน สร้างความสุขใจให้แก่ผู้รับและผู้ให้ …ได้อิ่มบุญ