ออกอากาศ 2561, ออกอากาศ สิงหาคม 2561

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

ภาระที่ทิ้งไม่ได้…ของยายพร

ผู้ด้อยโอกาส  1. นายยศธร ปานบุญทอง น้องบ๋อม อายุ 18 ปี พิการด้านร่างกายและสติปัญญา

2. นางพรสวรรค์ วงศ์กระโซ่  อายุ 53  ปี ยายผู้ดูแลน้องบ๋อมและคนในครอบครัว

3. ด.ญ.ณัฐริกา พ่อหลอน น้องวุ้นเส้น อายุ 14  ปี ความประพฤติดี เรียนดี เป้นเสาหลักในการทำงานหาเงิน

4.ด.ช.อนุพงษ์ วงศ์กระโซ่ อายุ 7 ปี  น้องชาย   5. ด.ญ.พัชรี วงศ์กระโซ่  อายุ 5 ปี น้องสาว

ที่อยู่ ม.7 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ยายพร ยายผู้ดูแลสมาชิกในบ้านทั้งหมด 5 ชีวิตรวมทั้งตัวยายพรเอง แต่ยายพรต้องดูแลหลานที่พิการ

คือ น้องบ๋อม ที่พิการตั้งแต่กำเนิด พ่อแม่นำมาใว้ให้ยายพรเลี้ยง น้องบ๋อมมีความพิการด้านร่างกายและสติปัญญา

ในบ้านยังมีหลานเล็กๆอีก 2 คน ที่พ่อแม่เด็กนำมาให้ยายพรเลี้ยงอีก  น้องวุ้นเส้น หลานของยายพรอีกคนที่

อายุ 14 ปี เรียนอยู่ ม.2 เป็นหลานอีกคนของยายพรที่ออกไปหารับจ้างทำงานบ้าน ซักผ้า ได้อาทิตย์ละ 200-300 บาท

แต่ก็ไม่พอกับรายจ่ายของในครอบครัว ตัวของยายพรเองก็ไม่ได้นิ่งดูดาย ออกไปหาลูกกบ ลูกเขียด ทำหมกฮวก

ออกไปขายเพื่อหาเงินมจุลเจือครอบครัว  ครอบครัวนี้มีความลำบากมาก จึงขอวอนผู้มีน้ำใจทุกท่านช่วยครอบครัว

ของยายพรด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี     นางพรสวรรค์  วงศ์กระโซ่ (ยาย) และ นายแถวทอง จรีรัตน์ (ผ.ญ) และ น.ส.มณีวรรณ วงศ์ตาขี่(ครูศูนย์)

ธนาคาร กรุงเทพ   สาขา มุกดาหาร   เลขที่บัญชี 663-7-11569-9

 

Standard