ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

ภาระที่ทิ้งไม่ได้…ของยายพร ผู้ด้อยโอกาส  1. นายยศธร ปานบุญทอง น้องบ๋อม อายุ 18 ปี พิการด้านร่างกายและสติปัญญา 2. นางพรสวรรค์ วงศ์กระโซ่  อายุ 53  ปี ยายผู้ดูแลน้องบ๋อมและคนในครอบครัว 3. ด.ญ.ณัฐริกา พ่อหลอน น้องวุ้นเส้น อายุ 14  ปี ความประพฤติดี เรียนดี เป้นเสาหลักในการทำงานหาเงิน 4.ด.ช.อนุพงษ์ วงศ์กระโซ่ อายุ 7 ปี  น้องชาย   5. ด.ญ.พัชรี วงศ์กระโซ่  อายุ 5 ปี น้องสาว ที่อยู่ ม.7 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ยายพร ยายผู้ดูแลสมาชิกในบ้านทั้งหมด 5 ชีวิตรวมทั้งตัวยายพรเอง แต่ยายพรต้องดูแลหลานที่พิการ คือ น้องบ๋อม ที่พิการตั้งแต่กำเนิด พ่อแม่นำมาใว้ให้ยายพรเลี้ยง...

Read More

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2565

ออกอากาศ  วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2565

 ครอบครัว…ที่แสนลำบาก ผู้ด้อยโอกาส  1.ด.ญ.มณีรัตน์ เสียงล้ำ น้องน้ำตาล อายุ 7 ปี พิการด้านร่างกายและสติปัญญา 2.นางจำลอง เสียงล้ำ อายุ 54 ปี ยายผู้แลน้องน้ำตาล ป่วยโรคกระเพาะมาหลายปี 3.ด.ช.มงคล เสียงล้ำ อายุ 7 ปี น้องชาย ที่อยู่ ม.4 บ้านเหล่าน้อย ต.หนองสุงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร น้องน้ำเพชรเด็กน้อยวัย 7 ขวบที่พิการมาตั้งแต่เกิด  ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับยาย โดยไม่ได้ส่งเสีย และน้องน้ำเพชรมีโรคประจำตัวคือ โรคชัก  เพราะความยากจนของครอบครัวที่มีเพียงยายคนเดียวที่ทำงาน หาเลี้ยงหลานรายได้จึงไม่พอกับรายจ่ายต้องอยู่กันแบบอดมื้อ กินมื้อ และบ่อยครั้งที่ยายไม่มีเงินพาน้องน้ำเพชร...

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

ออกอากาศ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

ยายพงษ์…สู้มะเร็งเพื่อครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส  1.ด.ช.พัชรวัฒน์  วรโชติชินรัตน์ น้องวิน อายุ 9 ปี บกพร่องทางสติปัญญา 2.นางพิระพงษ์มะลิแก้ว วรโชติชินรัตน์ อายุ 58 ปี ยายผู้ดูแลน้องวิน ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม /มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 3.นางแปง โครตพันธุ์ ยายทวด อายุ 86 ปี ที่อยู่ ม.7 ต.บ้านซ่ง อคำชะอี จ.มุกดาหาร ยายพงษ์ อายุ 58 ปี มีหลายโรคที่รุมเร้า แต่ที่หนักคือโรคมะเร็ง ทั้งมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ทำคีโมมาแล้ว 8 ครั้ง ฉายแสงอีก 25 ครั้ง  แต่ยายพงษ์ต้องดูแลหลานที่เป็นเด็กออทิสติก คือน้องวิน ที่พ่อแม่ทิ้งใว้ให้ยายพงษ์เลี้ยงตั้งแต่น้องวินได้ 1 เดือน  น้องวินเป็นเด็กที่ไม่อยู่นิ่ง...

Read More

ออกอากาศ วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

ออกอากาศ วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

ครอบครัว…ที่ทุกข์ยาก ผู้ด้อยโอกาส  นายจักรี โครตพันธุ์ กุ้ง อายุ 24 ปี พิการด้านร่างกาย แขนขาเกร็จผิดรูป 2.นายนฤนา โครตพันธุ์ อายุ 48 ปี ลุงผู้แลนายจักรี  3. นางสม  โครตพันธุ์ อายุ 77 ปี (ยาย) ที่อยู่  ม.7 ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร  กุ้ง ชายหนุ่มวัย 24 ปี ที่พิการมาตั้งแต่กำเนิด พ่อแม่แยกทางกัน และแม่ของกุ้งได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ โดยกุ้งอาศัยอยู่กับลุง และยายที่ชรามากแล้ว  ความเป็นอยู่ของบ้านนี้ มีเพียงลุงที่ออกไปหารับจ้างรายวันเพื่อหาเงินมาจุลเจือครอบครัว มีบางครั้งที่ยายเองก็ออกไปหาทำงานบ้าง เพื่อที่จะช่วยลุงหาเงินอีกทาง  แต่ตัวยายนั้นมีโรคกระดูกพรุนและโรคชรา ส่วนลุงมีโรคไต...

Read More

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

น้องก๊าบ…รอการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส  1.นายนฤพนธ์  จ่าผาย  น้องก๊าบ อายุ 18 ปี พิการด้านร่างกาย 2.นางคำ จ่าผาย อายุ 49 ปี มารดาผู้ดูแลน้องก๊าบ เป็นโรคเบาหวาน   3.นายกงเกียน จ่าผาย อายุ 51 ปี บิดา 4.นางลอง คนไว อายุ 73 ปี( ยาย) พิการด้านการได้ยิน   5. ด.ญ.ลำธาร จ่าผาย อายุ 12 ปี (น้องสาว) ที่อยู่ ม.2 บ้านนาสะเม็ง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร น้องก๊าบ มีความพิการตั้งแต่เกิด พิการด้านร่ากายและสติปัญญา ปัญจุบัญน้องก๊าบอายุ 18 ปี  อาศัยอยู่กับ พ่อแม่ ยายและน้องสาว ฐานะที่บ้านยากจน  และพ่อเป็นหลักในการทำงานหาเงินมาจุลเจือครอบครัว โดยไป รับจ้างก่อสร้างรายได้เป็นรายวัน...

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

เพลินจิต…ลูกที่พ่อและแม่ต้องดูแลไปตอดชีวิต ผู้ด้อยโอกาส  1.นายเพลินจิต    บัวเขียว อายุ 21 ปี บกพร่องทางสติปํญญา 2.นางวิลัยศักดิ์  บัวเขียว อายุ 45ปี มารดา ผู้ดูแลนายเพลินจิต 3. นายไผ่ บัวเขียว อายุ 64 ปี บิดา ที่อยู่  ม.10 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เพลินจิต ชายหนุ่มวัย 21 ปี เป็นออทิสติกขั้นรุงแรง อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ บ้านกลางไร่มันสำปะหลัง อาการของเพลินจิตไม่อยู่นิ่ง พ่อแม่บางครั้งต้องผูกเชือกใว้กับเสาบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เพลินจิตออกไป ถึงถนนใหญ่ ไม่งันจะเกิดอันตรายกับตัวของเพลิตจิตเอง ครอบครัวนี้การดำรงค์ชีพลำบากมาก เพราะพ่อ...

Read More