ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

น้องโชกุนเด็กพิการ…ที่น่าสงสาร ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ช.วันชาติ ศิริโอวาท (น้องโชกุน)  อายุ  3  ปี 4 เดือน พิการด้านสมอง,สติปัญญา,ร่างกาย 2. นายคาร ศิริโอวาท อายุ 42 ปี บิดา   3.นายบุญธรรม ศิริโอวาท  อายุ 73 ปี (ปู่) 4. นางฝาง ศิริโอวาท อายุ 68 ปี ( ย่า ) 5.นางสาวขวัญทิพย์ แก้วกอง อายุ 25 ปี ( มารดาผู้ดูแลน้องโชกุน) ที่อยู่ ม.10 บ้านสันป่าเป้า ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา น้องโชกุน อายุ 3 ปี 4 เดือน มีความผิดปกติด้านสมองตั้งแต่กำเนิด และมีความผิดปกติทางด้านร่างกาย คือ กระดูกสันหลังมีลักษณะคดงอ แขนขาจะมีลักษณะเหยียดเกร็งอยู่ตลอดเวลา ตาข้างซ้ายมองเห็นได้เป็น...

Read More

ออกอากาศ วันพฤหัสที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ออกอากาศ  วันพฤหัสที่  29 พฤศจิกายน 2561

 จักรายุทธชายพิการ…ผู้อาภัพ ผู้ด้อยโอกาศ  1.นายจักรายุทธ  ตุ้มไหว อายุ 47 ปี ป่วยด้วยโรคพาร์กิมสันและงูสวัด 2.นายใจ ตุ้มไหว บิดา  อายุ 87ปี ป่วยด้วยโรคไตวาย ปัญจุบัน เสียชีวิตแล้ว ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พี่จักร หรือ นายจักรายุทธ  ตุ้มไหว อายุ 47 ปี เป็นบุคคล ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวและมีโรคประจำตัวคือโรคพาร์กิมสัน ทำให้ ปัจจุบันนี้พี่จักร ไม่สามารถเดินเหินได้ เวลาจะไปใหนต้องใช้วิธีการถัดตัวเองไป อาศัยอยู่กับบิดาที่ชรา ป่วยเป็นโรคไต และปัญจุบัญ ได้เสียชีวิตลงเมือวันอาทิตย์ที่16กันยายน 2561 ...

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ออกอากาศ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

สามชีวิตที่ยากไร้…รอความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ช.อนุชิต  ผัดวงค์ (น้องน้ำน่าน)  อายุ 5 ปี บกพร่องทางสติปัญญา 2.นางบัวเขียว ผัดวงค์ (ย่า) อายุ 56 ปี ป่วยด้วยโรคกระดูกต้นคอทรุดและโรคชัก  3.นางใย  จันทร์ปวงเสน( ทวด) อายุ  76  ปี ป่วยด้วยโรคหัวใจโต,นิ่วในถุงน้ำดี(เจาะใส่สายระบายของเสียจากถุงน้ำดี) ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านดงสุวรรณ  ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  น้องน้ำน่าน อายุ 5ปี เป็นเด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญามีพฤติกรรมไม่นิ่ง ไม่พูด ชอบเต้นรำ น้องน้ำน่าน มีความพิการตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากกินน้ำคล่ำของแม่ เดินยังไม่คล่อง น้ำลายไหลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ย่ากับ...

Read More

ออกอากาศ วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ออกอากาศ วันอังคารที่  27 พฤศจิกายน 2561

พ่อต้นเสาหลักที่พิการ

Read More

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ออกอากาศ  วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

น้องต้นไม้กับลุงที่พิการ

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

น้องเจมส์เด็กพิการ…ที่น่าสงสาร ผู้ด้อยโอกาศ 1.นายภาคภูมิ  แหลมไธสง  (น้องเจมส์) อายุ 16 ปี บกพร่องทางสติปัญญา 2.นางวราภรณ์  แหลมไธสง (มารดาผู้ดูแลน้องเจมส์) อายุ 47 ปี 3.นายเจริญ  สนิด (พ่อบุญธรรม) อายุ49ปี ที่อยู่ หมู่ที่  2 หมู่บ้าน น้ำแป้ง ตำบล ขุนควร  อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา  น้องเจมส์ อายุ  16 ปี  เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พูดไม่ได้ พัฒนาการช้า ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อาศัยอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยง และตัวแม่เองนั้นเป็นไรคไทรอยด์ อาชีพของแม่นั้นคือ ทำสวนตามฤดูกาล เวลาแม่ ไปทำสวน – ทำไร่ น้องเจมส์ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน...

Read More