ออกอากาศ 2561, ออกอากาศเดือนพฤษภาคม 2561

ออกอากาศ  วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

ช่วยครอบครัว…น้องออกัสด้วย

วันนี้รายการ “บุญ…ไม่จำกัด” ได้มากับคณะท่านนายอำเภอชัยบาดาล และคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดลพบุรี  มาเยี่ยมบ้านน้องออกัส ที่พิการทางด้านสติปัญญา  ฐานะทางบ้านของน้องยากจน

ตอนนี้พ่อของน้องออกัสป่วย  ทำงานหนักไม่ได้  มีแต่แม่ของออกัสเท่านั้นที่ออกไปรับจ้างตัดออ้อย เสียบมัน

ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน

ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ช.พิทักษ์ ชาติพงษ์ไทย น้องออกัส อายุ 9 ปี พิการด้านร่างกาย

2.น.ส.พรชัย นามนสาร   แม่  อายุ  43  ปี    3.นายอนุสุนทร ชาติพงษ์ไทย พ่อ อายุ  53 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

4.ด.ช.พิชญะ ชาติพงษ์ไทย   อายุ 2 ขวบ     ที่อยู่   ม.1 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

น้องออกัสช่วงนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนใครไปส่ง    เพราะแม่ต้องออกไปรับจ้างทำงาน  ส่วนพ่อต้องเลี้ยงน้อง

ทางศูนย์การศึกษาพิเศษจึงได้จัดครูมาเยี่ยมน้องออกัส    มาสอนทักษะต่างๆ    เพื่อให้ออกัสสามารถดูแล

ตัวเองได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวความลำบากของครอบครัวน้องออกัส ก็คือ มีแต่แม่เพียงคนเดียวที่ออก

ไปทำงาน รายได้ไม่แน่นนอน    การผ่านไปแต่ละวันมันช่างลำบากเหลือเกิน

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  ขอมอบทุนจำนวน 10,000 บาท  คณะผู้บริหารร่วมมอบ 10,000 บาท

ผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบ 3,000บาท     เพื่อเป็นทุนยังชีพให้กับครอบครัวน้องออกัสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี น.ส.พรชัย นามสาร  และ น.ส.ธนัทธรณ์ คุ้มมณีทิพย์  และ นางณัฐยา พูลทอง

ธนาคาร กรุงไทย  สาขา ลำนารายณ์   เลขที่ 113-0-76576-8

Standard