คลังเก็บหมวดหมู่: ออกอากาศเดือนกรกฎาคม 2561

ออกอากาศ วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2561

ช่วยเหลือครอบครัว…ที่ยากไร้

ครอบครัวผู้ด้อย

1.ด.ญ.ธิดาการต์ เหลาสา  (น้องชมพู่ อายุ 10 ขวบ)

2.นายสุเอ็ด เหลาสา (ตา อายุ 66 ปี ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้น)

3.นางเพ็ญศรี เหลาสา (ยาย อายุ 63 ปี)  ที่อยู่  หมู่ที่1 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

บ้านนี้ อยู่กัน 3 คน ตา ยาย และ ชมพู่   ชมพู่อาศัยอยู่กับตายาย พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ชมพู่ยังเล็ก

มีเพียงตาที่คอยส่งเสียให้ชมพู่ได้เรียนหนังสือ แต่ตอนนี้ ตาที่เคยสุขภาพแข็งแรง  ร่างกายร่วงโรยตามกาล

เวลาทำให้ตาที่เคยทำมาหากิน หารายได้เข้าบ้าน วันนี้ทำไม่ได้ เพราะตาเป็นโรคกระดูกทับเส้น เดินไม่สะดวง

ทำงานหนักไม่ได้  มีเพียงยายที่ชราออกไปหาทำงานรับจ้างตัดหญ้า รายได้ไม่แน่นอนเพื่อที่จะได้มีเงินมา

จุลเจือครอบครัว แต่ถึงอย่างใรก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละวัน และสิ้นเดือนมาก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน

ซึ้งอดีตเคยเป็นบ้านของตัวเอง ตาเอาไปจำนอง เพื่อเอาเงินมารักษาตัวเอง และเป็นรายจ่ายในครอบครัว

แต่ตอนนี้บ้านได้หลุดจำนองถูกขายทอดตลาด แต่เจ้าของใหม่ยังใจดีให้ตากับยายเช่าอยู่  แต่ตากับยายห่วง

แค่ชมพู่หลานของตายายว่าอนาคตจะเป็นเช่นใร ทุกวันนี้ตากับยายยังไม่มีเงินให้ชมพู่ไปโรงเรียนเลย

จึงวอนขอความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญ ช่วยเหลือครอบครัวน้องชมพู่นี้ด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่….

ชื่อบัญชี      นายสุเอ็ด เหลาสา (ตา)   และ นายสานิต นราวงษ์ (ผญ)  และ นางสาว จันทราพร ไปไกล์

ธนาคาร   ไทยพาณิชย์ สาขา พยัคฆภูมิพิสัย   เลขที่บัญชี 423-000194-3