ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561

ออกอากาศ  วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561

น้องจิตรกร

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

ออกอากาศ  วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

น้องเปียกปูน

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

 คู่ทุกข์ คู่ยาก

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ออกอากาศ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

นารี ผู้แบกภาระ

Read More

ออกอากาศ  วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

ออกอากาศ  วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

น้องอุ้ม…เด็กน้องยอดดกตัญู ผู้ด้อยโอกาส    ยายสา ทองภูบาล อายุ 83 ปี พิการทางการได้ยินหูตึง ฐานะยากจน และ เด็กหญิงอุไรวรรณ ราชสิงอายุ 11 ปีหลานสาว น้องอุ้ม เด็กน้อยอายุ 11 ขวบ อาศัยอยู่กับยายสา ซึ่งอายุมากและสายตาเริ่มเลือนลางมองไม่ค่อยชัดแล้ว พ่อแม่ของน้องอุ้ม ทิ้งน้องอุ้มไปตั้งแต่ยังเล็กๆมีเพียงยายสาเท่านั้นที่คอยดูแล เมือก่อนยายสาดูแลใหว แต่ ตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้น เรี่ยวแรงก็ถดถอย ทำให้วันนี้ น้องอุ้มต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ มากมาย ในวัยเพียง 11 ขวบ บางวันมีกินบ้าง ไม่มีกินบ้าง วันใหนที่ยายสาไม่มีเงินซื้ออาหาร น้องอุ้มต้องออกไปหา ขุดจิ้งหรีด  หาปู ปลาแต่เช้า มาทำให้ยายและตัวเองกิน...

Read More

ออกอากาศ   วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

ออกอากาศ   วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

น้องแพม…ดวงใจของปู่และย่า ผู้ด้อยโอกาส   เด็กหญิงริลวดี โคสุวรรณ น้องแพมอายุ 11 ปี  มีความพิการบกพร่องทางร่างกาย นายประวัติ โคสุวรรณอายุ 61 ปี ปู่ เป็นโรคไส้เลื่อน และ นางเสาร์ โคสุวรรณอายุ 60 ปี  ย่า น้องแพม เด็กหญิงริลวดี โคสุวรรณ อายุ 11 ปี  เป็นผู้พิการมีความบกพร่องทางร่างกายพิการซ้ำซ้อน แขนขาเกร็ง น้องแพมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาศัยอยู่กับปู่และย่าซึ่งเป็นผู้ปกครอง ปู่เป็นโรค ไส้เลื่อนครอบครัวจึงไม่มีรายได้เพราะปู่ไปทำงานนอกบ้านไปทำงานหนักไม่ได้  พ่อแม่เลิกกันด้วยความ ไม่พร้อมตั้งแต่ยังเล็ก แม่ของน้องแพมจึงต้องทิ้งน้องแพมไว้ให้กับปู่และย่าเลี้ยง ความลำบากคือเรื่องของ...

Read More