ออกอากาศ 2561, ออกอากาศเดือนกุมภาพพันธ์ 2561

ออกอากาศ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์  2561

แม่น้ำอ้อยกับลูกสาวที่พิการ

ผู้ด้อยโอกา น.ส. น้ำอ้อย แผนสมบูรณ์ แม่ อายุ 41 ปี และ น.ส. นภัสสร วรรณ์ทอง ลูก อายุ 18 ปี

พิการแต่กำเนิด อยู่ที่ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

โชคชะตาชีวิตที่แสนลำบากของ น้ำอ้อย วัย 41 ปีที่ต้องเลี้ยงดูน้องปอวัย 18 ปีลูกสาวที่พิการแต่กำเนิดเพียง

ลำพังหลังจากผู้เป็นสามีได้ทอดทิ้งลูกน้อยและเธอไป

บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัดขอ มอบทุนสนับสนุนจำนวน 10000 บาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วม

มอบ 10000 บาทผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบ 3,000 บาทเพื่อเป็นทุนสนับสนุนและช่วยเหลือ น้ำอ้อยและครอบครัว ใ

ห้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี  นางสาว น้ำอ้อย แผนสมบูรณ์ เคส หรือ นางสาวนราวดี ทองยิ้ม อบต นางวันเพ็ญ ม่วงน้อย อสม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา อู่ทอง  เลขที่บัญชี 725-052-941-2

Standard