ออกอากาศ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์  2561

ออกอากาศ วันพุธที่  28 กุมภาพันธ์  2561

แม่น้ำอ้อยกับลูกสาวที่พิการ ผู้ด้อยโอกา น.ส. น้ำอ้อย แผนสมบูรณ์ แม่ อายุ 41 ปี และ น.ส. นภัสสร วรรณ์ทอง ลูก อายุ 18 ปี พิการแต่กำเนิด อยู่ที่ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โชคชะตาชีวิตที่แสนลำบากของ น้ำอ้อย วัย 41 ปีที่ต้องเลี้ยงดูน้องปอวัย 18 ปีลูกสาวที่พิการแต่กำเนิดเพียง ลำพังหลังจากผู้เป็นสามีได้ทอดทิ้งลูกน้อยและเธอไป บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัดขอ มอบทุนสนับสนุนจำนวน 10000 บาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วม มอบ 10000 บาทผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบ 3,000 บาทเพื่อเป็นทุนสนับสนุนและช่วยเหลือ น้ำอ้อยและครอบครัว ใ ห้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่ ชื่อบัญชี  นางสาว น้ำอ้อย...

Read More

ออกอากาศ   วันจันทร์ที่  26 กุมภาพันธ์  2561

ออกอากาศ   วันจันทร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2561

สองแม่ลูกผู้น่าสงสาร ผู้ด้อยโอกาส  นางสาว กุลธิดา นาคทั่ง อายุ 41 ปี ลูกพิการแต่กำเนิด และ นาง สาคร เหลี่ยมเพชร อายุ 60 ปี ที่อยู่   ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี แม่ความอัตตาคัด ขัดสน ในชีวิตของสองแม่ลูกที่น่าสงสารลูกสาวก็พิการนอนติดเตียงแต่กําเนิดแม่ก็มีอาชีพ รับจ้างทั่วไปรายได้ก็ไม่พอกินต้องหาเลี้ยงลูกสาวที่พิการเพียงลำพังหลังจากสามีได้เสียชีวิตไปด้วยความยาก แค้นที่ดินทำกินก็ไม่มีทุกวันนี้ก็ได้แต่ อาศัยอยู่บนพื้นที่บริจาค พอหลบแดด หลบฝน   ไปในแต่ละวันบ้านก็ ทรุดโทรมเอาเศษไม้มาแปะเป็นฝาบ้านหลังคาก็มุงด้วยเศษสังกะสีเก่าๆด้วยความยากแค้นที่ดินทำกินก็ไม่มีทุก วันนี้ก็ได้แต่...

Read More

ออกอากาศ  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ออกอากาศ  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ภาระที่ไม่อาจทอดทิ้งได้ ผู้ด้อยโอกาส 1.นส.จิณห์จุฑา โรจน์บุญถึง อายุ 48 ปี 2.นางพริ้ง โรจน์บุญถึง (แม่) พิการหูหนวก 3.นายสุด พวงพั่วเพชร (พี่ชาย)พิการตาบอด4.นายไชยรัตน์ โรจน์บุญถึง (พี่ชาย) ประสบอุบัติเหตุพิการ 5.ด.ญ.วลาลักษณ์ โรจน์บุญถึง หลานชีวิตที่ต้องสู้ กับความลำบากขัดสนของจิณห์จุฑาเพื่อทุกคนในครอบครัวการดำเนินชีวิต และประคับประคองครอบครัวให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวันนั้นแสนยากลำบาก เพราะมีเสาหลักเพียงคนเดียว วอนผู้ชมรายการทุกท่าน ช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากในวันนี้ เพื่อเป็นกำลังใจ ให้จิณห์จุฑา ได้ต่อสู้เพื่อครอบครัวต่อไป บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบทุนจำนวน...

Read More

ออกอากาศ  วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ออกอากาศ  วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

รัตนะ…สู้เพื่อครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส 1.นางชวน จิตฉวี อายุ 69 ปี (แม่) อัมพฤต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2.รัตนะ สมจิตร (ลูกชาย) 3.ด.ช.จอมพล สมจิตร (หลาน) 4.ด.ช.จักรพรรดิ์ สมจิตร (หลาน) ครอบครัวที่ยากไร้ต้องใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ยากลำบาก หญิงชราที่พิการและเด็กชายที่น่าสงสาร กำลังรอคอยการช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตากำลังรอคอยการช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตา บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบทุนจำนวน 10,000บาท คณะผู้บริหารร่วมมอบ 10,000บาท และผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบ 3,000 บาท เพื่อเป็นทุนยังชีพ ให้กับรัตนะและครอบครัวต่อไป ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่ ชื่อบัญชี นางวันเพ็ญ ทับทิมศรี และ  นางนภัทร ส่องสว่าง...

Read More

ออกอากาศ   วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ออกอากาศ   วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เด็กพิการ…รอคอยการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ด.ช.อุทิศ บุญชี อายุ 14 ปี  พิการซ้ำซ้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นางสมจิต ฉ่ำสดใส  นายแป๊ะ ฉ่ำสดใส และน.ส.สาว ฉ่ำสดใส (แม่) พิการทางสติปัญญา น้องอุทิศนอกจากจะอาภัพเกิดมาพิการแล้ว แม่ของน้องอุทิศยังมีความบกพร่องทางสติปัญญา และเป็นผู้ป่วยจิตเวทอีกด้วย ครอบครัวจึงมีเพียงนายแป๊ะ ผู้เป็นพ่อที่หาเลี้ยงทุกคนนอกจากความ ทุกข์ยากลำบากและความขัดสนในการดำรงชีวิตแล้ว ยังมีความเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัย ที่กำลังรอคอยการช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมมตา บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบทุนจำนวน 10,000บาท คณะผู้บริหารร่วมมอบ 10,000บาท และผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบ...

Read More

ออกอากาศ  วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ออกอากาศ  วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

บั้นปลายชีวิตที่ทุกข์ยาก ผู้ด้อยโอกาส 1.นายสมาน พันธุ์ชัย อายุ 79 ปี  แก่ชรา และแขนขวาพิการ 2.นางพยนต์ พันธุ์ชัย อายุ 68 ปี   ป่วย แขนขาอ่อนแรง บั้นปลายชีวิตที่ไม่สามารถลิขิตได้ของ ตาสมาน และ ยายพยนต์ ที่อยู่ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ที่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความทุกข์ยากลำบาก เพราะความยากจนและสังขารของร่างกายที่รุมเร้าด้วยโรคภัยไข้เจ็บ มากมาย ไร้ซึ่งลูกหลายคอยดูแล และในวันนี้ที่อยู่อาศัยที่เคยกันแดดบังฝนให้สองตายายมานาน และเป็นที่พักพิง สุดท้ายในชีวิตกำลังจะผุพัง เพราะขาดการซ่อมแซมปรับปรุงวอนผู้ชมรายการทุกท่าน สมทบทุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทา ความทุกข์ยากลำบากในบั้นปลายชีวิต...

Read More