ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557

ออกอากาศ วันศุกร์ที่  19 ธันวาคม 2557

สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี วิเชียร ถาวงศ์   ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน … เด็กๆของโรงเรียน ออกไปหาประสบการณ์จากการแนะนำนักท่องเที่ยวด้วย 3 ภาษา คือ ไทย ลาว และอังกฤษ สุดขอบตะเข็บชายแดนไทยลาว   คือที่ตั้งของสถานศึกษา   ที่มีครูผู้ให้และเสียสละ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดา สยามบรมรชกุมาลี ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทาง การศึกษาของเด็กๆในแดนดินถิ่นภูเขาสูง                                                        ….ครูหนุมสาวที่ทันสมัย และเสียสละ ด้วยโรงเรียนห้วยโก๋นมักขาดแคลนน้ำในยามแล้ง ...

Read More

ออกอากาศ วันพฤห้สบดีที่ 4 ธันวาคม 2557

ออกอากาศ วันพฤห้สบดีที่ 4 ธันวาคม 2557

จากการสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกระเสาะ จ.ปัตตานี เมื่อเช้ามืดของวันที่ 12  ตุลาคม ที่ผ่าน ได้เกิดเหุลอบวางเพลิงโรงเรียน จำนวน 6 แห่งในจังหวัดปัตตานี ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย  รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน การสอนก็เสียหายจำนวนมาก   ส่งผลกระทบอย่าง มากต่อนักเรียนที่ต้องขาดโอกาสเพราะ  ไม่มีที่สถานที่เรียนหนังสือ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคน มีกำลังใจให้เข้มแข็ง และมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพ   ถึงแม้จะมีอุปสรรคอย่างไรก็ตาม ก็อย่าย่อท้อ   ยังมีผู้ที่ ให้กำลังใจเราอยู่ทั่วประเทศ    ...

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557

ออกอากาศ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557

เรี่ยวแรงสุดท้าย…………..ของยายสุรัตน์ เสียงพูดที่สุภาพแต่แผ่วเบาของหญิงสูงวัย    ยายสุรัตน์   เอกจิตร์   แม่ค้าข้าวต้มมัดที่สู้ชีวิต มาจนถึงวัยที่น่าจะต้องหยุดพัก  แต่ด้วยความจนจึงยังต้องทนทำข้าวต้มมัดขายหาเลี้ยงชีพ ด้วยวัย ถึง 86 ปี เพียงเพื่อให้ มีรายได้เลี้ยงตัว    แม้ในชีวิตจะเคยหกล้มมาก็หลายครั้ง แต่หนนี้หนักและเจ็บจนยากเกินจะลุกขึ้นออกไปขายได้เองเหมือนเดิม    แม้มีสามีอายุน้อยกว่า อย่างนายส่ง มุสตอฟากุล วัย 76 ปี   แต่ก็แก่ชราไม่แพ้กัน ทำได้เพียงช่วยออกไปซื้อวัตถุดิบ  ช่วยมัด และช่วยออกไปขาย แทนยายสุรัตน์  ในช่วงที่ยายเจ็บป่วยจากการล้มเพราะความชรา   การทำขนมขาย...

Read More

ออกอากาศ วันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557

ออกอากาศ  วันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557

นายศราวุฒิ  เบ้าทองจันทร์ (น้องบอม)    อายุ18 ปี      ที่อยู่ 1 หมู่ 6 บ้านดอนเขือง ต.บ้านแดง เป็นเวลากว่า 15 ปีที่แม่ของน้องบอมป่วย ด้วยโรคกระดูกพรุน สาเหตุแรกจากการอาการปวดหลัง เพื่อนแนะนำให้กินยาชุด จากการกินยาในตอนแรกๆร่างกายก็แข็งแรงอาการปวดหลังก็ทุเลา  จึงกิน มาเรื่อยติดต่อกันเป็นเวลากว่า 4 ปี  จนในที่สุดร่างกายทรุดหนัก จึงพบว่าตัวเองเป็นโรคกระดูกพรุน ด้วยความยากจนการรักษาไม่ต่อเนื่อง จึงทำให้อาการที่เป็นหนักขึ้นกว่าเก่า  พ่อของน้องบอมก็มาป่วย อีกคนทำงานหนักไม่ได้  ภาระอันหนักอึ้งจึงต้องตกมาที่น้องบอม        น้องบอมบอกกับทีมงานว่า  ตัวเอง ต้องออกไปรับจ้างตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นป 3...

Read More

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 2556

ออกอากาศ  วันจันทร์ที่  30  ธ.ค. 2556

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงาน โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ และทักษะให้สามารถพึ่งตนเอง ทั้งด้านวิชาการ อาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้เด็กเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั่วทุกภาคของประเทศ       ปัจจุบันมีโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๗๔๕ แห่ง ในพื้นที่ ๔๖ จังหวัด ในปี2556  ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ที่บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้ให้การสนับสนุนทุน...

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 2556

ออกอากาศ  วันศุกร์ที่  27 ธ.ค. 2556

Read More