ออกอากาศ 2561, ออกอากาศตุลาคม2561

ออกอากาศ วันพุธที่ 31  ตุลาคม 2561

น้องติ๊ดตี่…เด็กน้อยที่กำลังรอการช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ญ.ปิยะฉัตร ศรีเมือง(น้องติ๊ดตี่) อายุ7 ปี บกพร่องทางสติปัญญา และร่างกาย

2.นางอรอุมา ศรีเมือง (ยาย) อายุ61ปี  3.น.ส.พัชรี ศรีเมือง (แม่น้องติ๊ดตี่) อายุ  33 ปี

ที่อยู่ หมู่ 1 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

น้องติ๊ดตี่เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องด้านสติปํญญา และน้องติ๊ดตี่มีสุขภาพไม่แข็งแรง ไม่สามารถเดินได้

แม่ต้องคอยอุ้มตลอดและดูแลตลอดเวลา ซึ่งแม่เองก็ไม่สามารถไปทำงานหาเลี้ยงดูครอบครัวได้เพราะเป็น

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปํญญาเช่นกัน  ที่แม่มีน้องติ๊ดตี่นั้น เนื่องจากแม่ถูกกระทำ  ครอบครัวนี้อยู่กันด้วย

ความลำบาก ไม่มีรายได้อะใรมาจุลเจือครอบครัว อาศัยเพียงเบี้ยผุ้พิการของน้องเท่านั้น ซ่ำยังสภาพบ้านทรุดโทรม

จึงอยากขอวอนท่านผุ้ใจบุญช่วยครอบครัวน้องติ๊ดตี่ ด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี      น.ส.พัชรี ศรีเมือง (แม่)   หรือนายทองหล่อ วันดี  (ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์)

หรือ น.ส.อรุณรัตน์  จันทร์สระดู (ครูศูนย์ฯ)

ธนาคาร    ออมสิน สาขา ศีขรภูมิ  เลขที่บัญชี  0202-5092-2539

Standard