ออกอากาศ วันพุธที่ 31  ตุลาคม 2561

ออกอากาศ วันพุธที่ 31  ตุลาคม 2561

น้องติ๊ดตี่…เด็กน้อยที่กำลังรอการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ญ.ปิยะฉัตร ศรีเมือง(น้องติ๊ดตี่) อายุ7 ปี บกพร่องทางสติปัญญา และร่างกาย 2.นางอรอุมา ศรีเมือง (ยาย) อายุ61ปี  3.น.ส.พัชรี ศรีเมือง (แม่น้องติ๊ดตี่) อายุ  33 ปี ที่อยู่ หมู่ 1 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ น้องติ๊ดตี่เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องด้านสติปํญญา และน้องติ๊ดตี่มีสุขภาพไม่แข็งแรง ไม่สามารถเดินได้ แม่ต้องคอยอุ้มตลอดและดูแลตลอดเวลา ซึ่งแม่เองก็ไม่สามารถไปทำงานหาเลี้ยงดูครอบครัวได้เพราะเป็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปํญญาเช่นกัน  ที่แม่มีน้องติ๊ดตี่นั้น เนื่องจากแม่ถูกกระทำ  ครอบครัวนี้อยู่กันด้วย ความลำบาก...

Read More

ออกอากาศ วันอังคารที่ 30  ตุลาคม 2561

ออกอากาศ วันอังคารที่ 30  ตุลาคม 2561

แม่ละไมกับน้องก้อยผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ญ.ติณณา บุญเอิบ (น้องก้อย) อายุ12 ปี ป่วยด้วยภาวะน้ำในสมองเยอะเนื้อสมองน้อย 2.น.ส.ละไม บุญเอิบ(แม่ผู้ดูแลน้องก้อย) อายุ 47 ปี  มีโรคปวดหลังเรื้อรัง 3.นางทองแดง  บุญเอิบ (ยายน้องก้อย) อายุ 70 ปี 4.นายเหลือ บุญเอิบ (ตาน้องก้อย) อายุ 80ปี ที่อยู่ หมู่7 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ น้องก้อย เด็กน้อยที่น่าสงสารเกิดมาพร้อมกับสภาวะโรคน้ำในสมองเยอะ ทำให้ทุกวันนี้น้องก้อย นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และน้องก้อยเองผ่าตัดใส่สายระบายของเสียจากสมองลงสู้กระเพาะ ประกอบกับมีอาการ ชักเกร็งบ่อยทำให้พัฒนาถดถอย และเวลาไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งขออาศัยเพื่อนบ้าน...

Read More

ออกอากาศ  วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

ออกอากาศ  วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

ชีวิตที่ยากไร้ของประจวบและแม่ ผู้ด้อยโอกาศ 1.นายประจวบ ไชยสิทธิ์ อายุ  20 ปี   พิการด้านร่างกาย และ สติปัญญา 2.นางสาวลำพึง ยกสมบัติ อายุ 57 ปี (มารดา)  ที่อยู่ ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สองแม่ลูกที่แสนยากไร้ แม่รำพึง เลี้ยงลูกชายที่พิการมาเพียงลำพังเป็นเวลานาน กว่า 20 ปี หลักจากแยกทาง กับสามีมานาน ฐานะทางบ้านยากจนมาก ทำมาหากินก็ลำบาก เพราะลูกชายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องคอยดูแล อย่างใกล้ชิด สภาพบ้านที่อยู่อาศัยก็เก่าทรุดโทรม กะเพรา หลังคารั่ว ฝนตก ต้องอยู่กันอย่างลำบาก ทุกวันนี้ แม่รำพึง ไม่มีรายได้อะไร นอกจากเบี้ยยังชีพ ทำให้ 2 แม่ลูก ต้องอยู่กันแบบอดมื้อกินมื้อ...

Read More

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

น้องกัสจัง…รอการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ช.วุฒิพงษ์ ชุ่มมาก (น้องกัสจัง) อายุ11ปี ป่วยด้วยโรค ไทรอยด์ โรคหอบ และพิการ ด้านร่างกาย สติปัญญา 2.นายเสมือน ชุ่มมาก (พ่อ) อายุ 49 ปี ประสบอุบัติเหตุ ยางรถระเบิดทำให้แขนขาว อ่อนแรงใช้การไม่ได้   3.นางนิยม ชุ่มมาก อายุ51ปี (มารดาผู้ดูแลน้องกัสจัง) ที่อยู่ หมู่9 บ้านไทยเจริญ ต.สำเภาลูน  อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ น้องกัสจัง เกิดมาพร้อมกับความพิการด้านร่างกาย และสติปัญญา บวกด้วยมีดรคประจำตัวหลายโรค ทั้งไทรอยด์ โรคหอบ โรคลมชัก ทำให้เข้า-ออกโรงพยาบาลบ่อย และน้องกัสจังทานข้าวเองไม่ได้การกินแต่ละครั้ง จะผ่านทาง หน้าท้องที่คุณหมอใด้ใส่สายยางใว้ ...

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

ออกอากาศ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

น้องดัง…กับโรคภาวะไทรอยด์ต่ำ ผู้ด้อยโอกาศ 1.นายนฤพล แรงรอบ (น้องดัง) อายุ18ปี ป่วยโรคไทรอย์ต่ำ และพิการด้านร่างกาย สติปัญญา 2.นายสมุทร  แรงรอบ (พ่อ)อายุ 47 ปี  3.ด.ญ.กชกมล แรงรอบ (น้องสาว) อายุ 2 ปี 6 เดือน 4.นางแวว แรงรอบ (มารดาผุ้ดูแลน้องดัง) อายุ49ปี  ที่อยู่ หมู่9 บ้านไทยเจริญ ต.สำเภาลูน  อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ น้องดัง ในวัย18ปี เกิดมาพร้อมกับอาการทางร่างกาย และสติปัญญา แม่น้องเล่าให้ทางมงานฟังว่า เมือน้องแรกคลอด ปกติดีทุกอย่าง แต่พอน้องได้อายุ3วัน น้องเกิดมีอาการชัก จึงพาไปหาหมอ และหลังจากนั้นมา น้องดัง ก็มีสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประกอบกับแขนขาอ่อนแรง แม่ต้องดูแลตลอดเวลา...

Read More

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 22  ตุลาคม 2561

ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ญ.ญาณาดี สมานมิตร อายุ 8 ปี  พิการซ้ำซ้อนด้านร่างกาย และ สติปัญญา 2.นางสมาน ไกรเพชร อายุ 80 ปี (ยายทวด) สมาชิกในครอบครัว มีพ่อของหนูดี และ พี่ชายอีก 2 คน ที่อยู่ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์   หนูดีเด็กพิการที่น่าสงสารครอบครัวหนูดีมีฐานะยากจนพ่อมีอาชีพขาย ไก่ย่างบางวันก็ขายได้บางวันก็ขายไม่ได้หนูดีถูกเลี้ยงดูโดยยายทวดบ้านของหนูดียากจนสภาพบ้านเขาทรุดโทรม แม่ของหนูดีต้องไปทำงานไกลบ้านเพราะแถวบ้านไม่มีงานทำเพราะความยากจน ทำให้ทุกคนต้องลำบากและอยู่กัน แบบอดอยากยายทวดที่เลี้ยงดูหนูดีก็แก่ชรามากดูแลหนูดีจะอุ้มจะลุกก็ลำบากพ่อก็ต้องขายไก่ย่างทุกวันถ้าไม่ทำก็...

Read More