ออกอากาศ 2561, ออกอากาศกันยายน 2561

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

ครอบครัวที่น่าสงสาร…ของขำงอน

ผู้ด้อยโอกาส 1.น.ส.ขำงอน วงษ์สุวรรณ์  ม๋วย อายุ 37  ปี  พิการด้านร่างกาย

2.นางนี ทองน้อย  อายุ 71 ปี แม่ผู้ดูแลขำงอน ที่อยู่ ม.3 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร

วันนี้ทางรายการ “บุญ…ไม่จำกัด” ได้เดิงทางพร้อมด้วยคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

ไปยัง  ม.3  ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  เพื่อไปช่วยเหลือ ครอบครัวของขำงอน หรือ ม๋วย  ทางคุณครูเล่าให้

ทางทีมงานฟังว่า ครอบครัวนี้ มีฐานะที่ยากจน และตัวขำงอนเคยประสบเหตุที่กระทบทางจิตใจ(ถูกข่มขืน) ตั้งแต่

ยังเล็ก  เลยทำให้ขำงอนเป็นคนเก็บตัวไม่พูดจากับใคร จนทำเกิดให้สภาวะทางจิตใจ จนถึงทำให้ขำงอนเดินไม่ได้

ทุกวันนี้ขำงอนจะใช้เข่า เดินไปใหน และมีเพียงแม่ที่ช่วย หาดูแลเรื่องอาหาร แต่แม่ก็แก่ชรามากแล้ว ไปหารับจ้าง

ก็ไม่มีใครจ้าง บ้านนี้เลยได้อาศัยแค่เบี้ย คนพิการของขำงอน และเบี้ยคนชราของแม่เท่านั้น

ร่วมแบ่งปันน้ำใจ…

ชื่อบัญชี นางพรศิลป์ แสงศรี (ครู)และนายปริญญา รักป้อง และนาย อาพร นามสุดโท

ธนาคาร  กรุงไทย   สาขา กุดชุม เลขที่บัญชี 336-0-43926-0

Standard