ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

ออกอากาศ  วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

ครอบครัวที่น่าสงสาร…ของขำงอน ผู้ด้อยโอกาส 1.น.ส.ขำงอน วงษ์สุวรรณ์  ม๋วย อายุ 37  ปี  พิการด้านร่างกาย 2.นางนี ทองน้อย  อายุ 71 ปี แม่ผู้ดูแลขำงอน ที่อยู่ ม.3 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร วันนี้ทางรายการ “บุญ…ไม่จำกัด” ได้เดิงทางพร้อมด้วยคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ไปยัง  ม.3  ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  เพื่อไปช่วยเหลือ ครอบครัวของขำงอน หรือ ม๋วย  ทางคุณครูเล่าให้ ทางทีมงานฟังว่า ครอบครัวนี้ มีฐานะที่ยากจน และตัวขำงอนเคยประสบเหตุที่กระทบทางจิตใจ(ถูกข่มขืน) ตั้งแต่ ยังเล็ก  เลยทำให้ขำงอนเป็นคนเก็บตัวไม่พูดจากับใคร จนทำเกิดให้สภาวะทางจิตใจ จนถึงทำให้ขำงอนเดินไม่ได้...

Read More

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 27  กันยายน 2561

ออกอากาศ  วันพฤหัสบดีที่ 27  กันยายน 2561

น้องอิ๋ว…ครอบครัวที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 1.น.ส.นรารัตน์ พรมจันทร์  อิ๋ว อายุ 32 ปี  พิการด้านร่างกาย แขนขาลีบ พิการติดเตียง 2.นางตู๋ สมณวัฒน์ อายุ 79 ปี ยายพิการด้านสายตา ตาซ้ายบอดเพราะเส้นประสาทตาขาด 3.นางทองยุ่น ไตรยวงศ์ อายุ 57 ปี แม่ผู้ดูแล น้องอิ๋ว  ที่อยู่ ม.6 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร วันนี้ทางรายการ “บุญ…ไม่จำกัด” ได้เดิงทางพร้อมด้วยคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ไปยัง  ม.6 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  เพื่อไปช่วยเหลือ ครอบครัวของ อิ๋ว ซึ่งอิ๋ว มีความพิการติดเตียง เป็นตั้งแต่กำเนิด สภาพร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แขน ขาลีบ และงอพับ พูดไม่ได้...

Read More

ออกอากาศ วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

ออกอากาศ วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

   น้องเก่ง…เด็กน้อยรอการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส 1.ด.ช.ชนาธิป ทองน้อย น้องเก่ง อายุ 7 ปี  9 เดือน พิการด้านร่างกายและสติปัญญา 2. นายบัญชา ทองน้อย พ่อ  อายุ 47  ปี   3.นางดา ทองน้อย อายุ 84 ปี ย่า 4. น.ส.รุ่งนภา ทุ่มแสน อายุ  27 ปี แม่ ผู้ดูแลน้องเก่ง  ที่อยู่ ม.10 บ้านโคกสวาท ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร น้องเก่ง เด็กชายวัย 7 ขวบ ที่เกิดมาพร้อมความพิการซ้อน ทั้งร่างกายและสติปัญญา  ด้านร่างกายของน้องเก่งนั้น เดินไม่ได้ และ ไม่อยู่นิ่ง แม่รุ่งต้องคอยดูแลน้องเก่งตลอดเวลา  บ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของย่า ซึ่งมีสภาพบ้านทรุดโทรม ฐานะทางครอบครัวยากจน...

Read More

ออกอากาศ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

ออกอากาศ  วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

น้องบี…กับโรคภูมิแพ้ตัวเอง(SLE) ผู้ด้อยโอกาส  1.นายวรายุ บุพวาส น้องบี อายุ 17 ปี  ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเอง (SLE) และพิการครึ่งท่อนล่าง 2.น.ส.ศิริกร มีคุณ อายุ 44 ปี แม่ผู้ดูแลน้องบี   ที่อยู่  บ้านเช่า  ถ.แจ้งสนิก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร น้องบี เด็กหนุ่มอายุ 17ปี ที่พิการด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเองตั้งแต่ อายุได้ 8 ขวบ ป่วยบ่อย ด้วยอาการของโรคที่ทำให้ ปวดที่กระดูก ขาเริ่มลีบ เล็กลง  และเข้าออกรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้ง แพทย์วินิจฉัยว่าน้องบี ตัวเองหรือ โรค ( SLE ) และน้องบีอายุได้ 14 ปี เกิดอาการปวดท้องขั้นรุนแรง จนต้องผ่าตัด ด้วยอาการของฝีในท้อง นอนพัก...

Read More

ออกอากาศ วันจันทร์ที่  24  กันยายน 2561

ออกอากาศ วันจันทร์ที่  24  กันยายน 2561

ช่วยครอบครัว…พ่อวิสันต์ด้วย ผู้ด้อยโอกาส 1. นายวิสัตน์ ส่งศรี  อายุ 53 ปี เป็นอัมพฤกษ์ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 2.ด.ญ.วาริณี ส่งศรี อายุ 8 ขวบ หลาน   3. ด.ญ.อรปรียา  ส่งศรี อายุ 7 ขวบ หลาน 3. ด.ญ.ช่อผกา ส่งศรี   อายุ 4 เดือน หลาน 5.  นางสุทธิ ส่งศรี อายุ 50 ปี ภรรยานายวิสันต์ และเป็นผู้แลคนในครอบครัว   ที่อยู่ ม.1 ต.ศรีฐาน อ .ป่าติ้ว จ.ยโสธร พ่อวิสันต์ ล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้ร่างกายซีกขวาอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และยังมีโรคเบาหวาน และเคยได้รับการรักษาด้วยการเจาะคอ ทำให้ภรรยา คือแม่สุทธิ เป็นคนดูแลสมาชิกภาย ในบ้าน...

Read More

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

ออกอากาศ  วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

ชีวิตที่ทุกข์ยากของครอบครัว…แม่อ้อย ผู้ด้อยโอกาส 1.ด.ช.เกรียงศักดิ์ เข็มเพชร น้องอ๊อฟ อายุ 12 ปี บกพร่องทางสติปัญญา พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 2.นายอ๊อด ป้องกัน น้าน้องอ๊อฟ  อายุ 33 ปี บกพร่องทางสติปัญญา    3.นางวัง  ป้องกัน ยาย อายุ 58 ปี ป่วยด้วยโรค เบาหวาน ความดัน   4.นางอ้อย ป้องกัน  อายุ 37 ปี ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และเป็นคนดูแลสมาชิกภายในบ้าน 5.นางกาญ ป้องกัน ยาย อายุ 60ปี (พี่สาวของนางวัง ป้องกัน) ป่วยเป็นโรคหัวใจ และพิการเดินไม่ได้ ที่อยู่ ม.4 ต.ศรีฐาน อ .ป่าติ้ว จ.ยโสธร ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่ แต่มีผู้ป่วยทั้งบ้าน เริ่มจากตัวน้องอ๊อฟ บกพร่องทางสติปัญญา น้าชายบกพร่อง ทางสติปัญญา...

Read More