โรงเรียนบ้านกอกจูน จังหวัด น่าน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เดินทางลำบาก และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนและขาดโอกาสหลายอย่างให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนทราบข่าวการมอบทุน จึงทำเรื่องขอทุน เพื่อนำไปสร้างห้องสมุด ให้กับนักเรียนและชุมชน เพื่อไว้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆจากห้องสมุด โรงเรียนบ้านกอกจูนร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่ชื่อบัญชี 
เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกอกจูนธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขา ปัว
เลขที่บัญชี  0201-4354-9915  

                        

       

โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***