ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง  จ.เพชรบจากบริบทโดยรวมของโรงเรียนบ้านหนองบัวทองและชุมชน  ที่อยู่ในถิ่นทุระกันดานติดชายแดนของ อ.วิเชียนบุรี จ.เพชรบูรณ์  จึงทำให้เกิดปัญหาไม่มีห้องสมุดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเด็กเพราะทุกวันนี้ห้องสมุดถูดย้ายเปลี่ยนเวียนไปกับห้องเรียนที่เก่า  ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาสถานศึกษา ซึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทางโรงเรียนต้องหาแนวทางแก้ไข เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด จึงได้มอบทุนสนับสนุน ให้กับโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ขอมา ต่อไปนี้ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ก็จะมีตึกห้องสมุดไว้ค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวทองจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อนำไปจัดสร้างห้องสมุดตามวัตถุประสังค์ต่อไป
ร่วมต่อยอดการศึกษาได้ที่…
ชื่อบัญชี        เงินอุดหนุนทั้วไปโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ธนาคาร       กรุงไทย  สาขา วิเชียรบุรี เลขที่บัญชี       629-1-44540-9

    

โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***