น้องที…เด็กพิการที่ยากใร้

ผู้ด้อยโอกาศ 1.นายพิชิตชัย คิดกล้า (น้องที) อายุ16ปี พิการด้านร่างกายและสติปัญญา

2.นางสมลักษณ์ คิดกล้า  (มารดาผู้ดูแลน้องที) อายุ55ปี

ที่อยู่ 211 ม.1 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์

น้องทีเกิดมาแสนอาภัพ พิการ ซ้ำซ้อนทางร่างกาย และสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ครอบครัวมีความยากจน พ่อของน้องที่รับจ้างทั่วไป แม่ มีอาชีพทอผ้า วันนึง จะท้อถ้าได้ไม่กี่สิบบาท

ตอนนี้อายุมากแล้ว ทอผ้าก็ได้น้อยลง บ้านที่อยู่อาศัย เก่าทรุดโทรม รายได้ของครอบครัว ไม่เพียงพอ

กับรายจ่าย น้องที ต้องทานอาหารเหลว และใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จึงมีความลำบากมาก วอนผู้มีจิตเมตตา

ช่วยเหลือครอบครัวน้องพีด้วย
ร่วมแบ่งปันน้ำใจ…

ชื่อบัญชี      นางสมลักษณ์ คิดกล้า และ  นายสุคนธ์  แสงทับทิม และ น.ส.จตุพร  พอกกลาง

ธนาคาร      กรุงไทย สาขา สุรินทร์พลาซ่า เลขที่บัญชี  797-0-40034-5