น้องอุ้ม…เด็กน้องยอดดกตัญู

ผู้ด้อยโอกาส    ยายสา ทองภูบาล อายุ 83 ปี พิการทางการได้ยินหูตึง ฐานะยากจน และ

เด็กหญิงอุไรวรรณ ราชสิงอายุ 11 ปีหลานสาว

น้องอุ้ม เด็กน้อยอายุ 11 ขวบ อาศัยอยู่กับยายสา ซึ่งอายุมากและสายตาเริ่มเลือนลางมองไม่ค่อยชัดแล้ว

พ่อแม่ของน้องอุ้ม ทิ้งน้องอุ้มไปตั้งแต่ยังเล็กๆมีเพียงยายสาเท่านั้นที่คอยดูแล เมือก่อนยายสาดูแลใหว แต่

ตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้น เรี่ยวแรงก็ถดถอย ทำให้วันนี้ น้องอุ้มต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ มากมาย ในวัยเพียง 11 ขวบ

บางวันมีกินบ้าง ไม่มีกินบ้าง วันใหนที่ยายสาไม่มีเงินซื้ออาหาร น้องอุ้มต้องออกไปหา ขุดจิ้งหรีด  หาปู ปลาแต่เช้า

มาทำให้ยายและตัวเองกิน ยายสาห่วงก็แต่น้องอุ้มที่จะส่งเสียให้เรียนและดูแลในวันข้างหน้าจะเป็นเช่นใร

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี  เด็กหญิงอุไรวรรณ  ราชสิง หรือ นายสุรินทร์  วังคะวิง หรือ  นางสาวนพรัตน์ คำสีทา

ธนาคาร  ออมสิน  สาขา  มหาสารคาม เลขที่บัญชี  0202 4260 3619