ต่อชีวิตให้…น้องปาฏิหาริย์

ผู้ด้อยโอกาส   1.ด.ช.ปาฏิหาริย์ สมภักดี  อายุ 3 ปี 6 เดือน พิการด้านร่างกาย และ มีภาวะน้ำในสมองมาก

2.น.ส.ทาริกา ศรีทา (แม่ อายุ 22 ปี)  3.นายสมเกียรติ สมภักดี (พ่อ อายุ 28 ปี)

ที่อยู่หมู่ที่  12 บ้านโพนเฒ่า ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย   จ.ร้อยเอ็ด

น้องปาฏิหาริย์เกิดมาพร้อมกับสภาวะมีน้ำในสมอง และเคยได้รับการผ่าตัดเพื่อใส่สายยางระบายของเสีย

จากสมองลงสู่กระเพาะ ในวัยเพียง 2 เดือน และที่หัวของน้องปาฏิหาริย์จะมีน้ำซึมออกมาตลอดทำให้มีสะเก็ด

เหมือนแผลขนาดใหญ่ และจะใหญ่ตามหัวของน้องที่โตขึ้นตอนนี้ น้องปาฏิหาริย์ อายุได้ 3 ขวบกว่าๆถึงเวลาที่

น้องต้องได้รับการเปลี่ยนสายยาง เนื่องจากน้องโตขึ้น ทำให้สายยางไปไม่ถึงกระเพาอาหาร แต่การเปลี่ยน

สายยางนั้นต้องไปเปลี่ยนที่ รพ.ขอนแก่น ทำให้แม่และพ่อคิดหนักกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการพาน้องไปผ่าตัด

ถึงการผ่าตัด จะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่การกินอยุ่ที่นั้น มีรายจ่ายที่ต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูป ค่านม

ค่าใช้จ่ายการกิน การอยู่ในแต่ละวัน  ทำให้พ่อและแม่ ยังพาน้องไปผ่าตัดไม่ได้  ทำให้วันนี้น้องมีอาการแทรก

ซ้อนจากการที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสายยาง ขอวอนผู้ใจบุญ ช่วยน้องปาฏิหาริย์ด้วย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบทุนจำนวน 10,000 บาท  คณะผู้บริหารร่วมมอบ 10,000 บาท

ผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบ 3,000บาท เพื่อเป็นทุนให้น้องปาฏิหาริย์ ได้นำไปใช้ในช่วงการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล

แบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี น.ส.ทาริกา ศรีทา  หรือ  นายกังขา แดนกาไชย หรือ นายสัจจะกรณ์ แดนขนบ

ธนาคาร  ออมสิน  สาขา โพธิ์ชัย เลขที่บัญชี 0202-4203-9475