โรงเรียนบ้านดอยติ้ว จังหวัด น่าน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เดินทางลำบาก และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนบ้านดอยติ้วประสบปัญหาการพังทลายของหน้าดินเพราะโรงเรียนอยุ่บนเขาและประสบปัญหากับระบบน้ำดื่ม เพราะน้ำที่ใช้ทุกวันเป็นน้ำปะปาภูเขา และทางโรงเรียนจะปรับปรุงโรงฝึกงานให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ถึง ม.3 และทางโรงเรียนทราบข่าวการมอบทุน จึงทำเรื่องขอทุน เพื่อนำไปปรุงโรงฝึกงาน เทปูนปรับหน้าดินเพื่อลดความเสี่ยงการทลายของหน้าดิน ทำระบบน้ำดื่มให้ถูกสุขลักษณะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้ว
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ขอมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านดอยติ้ว จังหวัดน่าน  เพื่อนำเงินไปปรับปรุงลานกีฬา และโรงฝึกงาน ให้กับนักเรียนต่อไป

 ร่วมต่อยอดการศึกษาได้ที่…

ชื่อบัญชี          รายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอยติ้ว จังหวัดน่าน

ธนาคาร           ออมสิน      สาขา ท่าวังผาเลขที่บัญชี   0200-8403-0780

โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***