สองแม่ลูกที่ยากไร

ผู้ด้อยโอกาส

ด.ช.จตุพล พวงนาค น้องบุญทา อายุ 11 ปี พิการซ้ำซ้อนตั้งแต่กำเนิด นางกันยา พวงนาค (มารดา)

ที่อยู่   ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สองแม่ลูกที่น่าสงสารอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆเพียงลำพังปราศจากญาติพี่น้องแม่มีความพิการได้ยินไม่ชัดเนื่อง

จากเกิดอุบัติเหตุลูกก็พิการตั้งแต่กำเนิดน้องบุญทามีความพิการรุนแรงต้องให้อาหารทางสายยางแม่ต้องเลี้ยงน้องมณฑา

ด้วยความลำบากเพราะมีอาชีพเพียงรับจ้างล้างจานรายได้วันละไม่กี่สิบบาทแต่น้องมีค่าใช้จ่ายสูง และยังป่วยบ่อย

เนื่องจากน้องมีเสมหะมากทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายชีวิตสองแม่ลูกที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆกำลังรอการช่วยเหลือ

จากผู้ชมและผู้ใจบุญช่วยเมตตาเด็กพิการที่ยากไร้ด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี นางกันยา พวงนาค และ นางกุลฑีรา เขื่อนคำ และ นางสุรีพร โกมลธง

ธนาคาร กรุงไทย  สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เลขที่บัญชี 672 7 94778