โรคเอ็ดเวิร์ดซินโดรม

ผู้ด้อยโอกาส

1.ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์ ศุภจันทร์  อายุ 2 ปี 10 เดือน ป่วยเป็นโรคเอ็ดเวิร์ดซินโดรม

2.น.ส.สุพรรษา ศุภจันทร์ อายุ 26 ปี มารดา ที่อยู่   ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

น้องพอชเกิดมาพร้อมโรคเอ็ดเวิร์ดซินโดรมซึ่งจะค้นพบได้น้อยมาก พ่อของน้องอยกทางกับแม่ตั้งแต่น้องพอช

ยังไม่เกิด แม่จึงต้องเลี้ยงดูน้องพอชมาด้วยความยากลำบากเพียงลำพัง เพราะน้องพอชต้องรับการรักษาอย่างต่อ

เนื่อง รับการผ่าตัดเสริมกะโหลกศรีษะตั้งแต่แรกเกิด และด้วยโรคที่น้องเป็นทำให้มือและเท้า และตามข้อต่อของ

น้องจะติดกันเป็นพังพืด ซึ่งน้องจะต้องได้รับการผ่าตัดอีกหลายครั้งแต่เนื่องจากที่บ้านไม่มีเงินทำให้น้องไม่ได้รับ

การรักษาอย่างต่อเนื่อง แม่น้องพอชจึงขอความเมตตาผู้ชมทุกท่านช่วยเหลือน้องพอชเด็กน้อยที่อาภัพด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี น.ส.สุพรรษา ศุภจันทร์ และ นายทวี มลศิลป์ และ น.ส.เยาวะภา พันธ์ษร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เลิงนกทา  เลขที่บัญชี 325 0 57282 9