ภาระที่ทิ้งไม่ได้…ของกาญจนา

ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ลำบากมาก  เพราะมีกาญจนา เพียงคนเดียว  ที่ต้องดูแลคนในครอบครัวทั้งหมด 5 คน

มีแม่ที่แก่ชรา  พี่ชายที่เป็นโรคหัวใจที่ต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือน และมีหลาน 2 คนที่ พ่อแม่ทอดทิ้ง โดยเฉพาะ

น้องกันที่เป็นเด็กพิการตั้งแต่เกิด และยังมีลูกตัวเองที่ต้องดูแล    กาญจนามีอาชีพรับจ้างทั่วไป เงินที่หามาได้ไม่

เคยพอกับรายจ่ายที่มากกว่า การกินการอยู่ลำบากมาก   บางครั้งก็ไม่มีเงินให้ลูกและหลานไปโรงเรียน   ตอนนี้อยู่

กันอย่างอัตคัด ขัดสนมาก   จึงขอความช่วยเหลือมายังทางรายการ “บุญ…ไม่จำกัด”

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว ขอมอบทุน จำนวน 10,000 บาท คณะผู้บริหารร่วมมอบ 10,000 บาท พร้อมด้วยผู้

มีจิตเมตตาร่วมสมทบ 3,000 บาท เพื่อเป็นทุนรักษาพยาบาลและทุนยังชีพให้ครอบครัวกาญจนา ได้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี น.ส.กาญจนา คันสินธ์ และ  นายนพรัตน์ ศิลปกรรม และ น.ส.มยุรี บาทอง

ธนาคารกรุงไทย สาขา หนองพอก เลขที่บัญชี  439 0 53679 6