ครอบครัวที่ป่วยทั้งบ้าน

ผู้ด้อยโอกาส 1.ด.ญ.ขวัญอุษา แก่นจันทร์ น้องขวัญ  อายุ 9 ปี  บกพร่องด้านสติปัญญา

2.นายรัศมีชัย แก่นจันทร์ น้าชายน้องขวัญ   อายุ 38 ปี ป่วยเป็นอัพพฤกษ์

3.นายผิว แก่นจันทร์  ตาของน้องขวัญ อายุ 78 ปี พิการด้านการได้ยิน

4.น.ส.วรรณี แก่นจันทร์  แม่ผู้ดูแลน้องขวัญ อายุ 48 ปี  มีอาการทางจิตเวช

ที่อยู่   หมู่.10 บ้านโคกสมบูรณ์ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร

วันนี้ทางรายการ “บุญ…ไม่จำกัด” ได้เดิงทางพร้อมด้วยคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

ไปยัง  ม.10 บ้านโคกสมบูรณ์ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร  บ้านของน้องขวัญอุษาวัยเพียง 9 ขวบ  ที่มีอาการ

ทางสติปัญญา ชอบทำร้ายตัวเอง  ซึ่งอาศัยอยู่กับน้าชาย แม่ และ ตาที่ชรามากแล้ว และพิการทางการได้ยิน

ครอบครัวนี้มีฐานะที่ยากจน แม่รับจ้างทั้วไป แต่ว่าวันใดไม่มีคนจ้างมาจ้างบ้านนี้ก็จะไม่มีรายได้อะใรเลย ส่วนน้า

ชายของน้องขวัญเมือก่อนบวชเป็นพระ แต่ป่วยด้วยโรคอัพพฤกษ์เมือไม่นานนี้ เลยกลับมาอยู่บ้าน ทำให้บ้านนี้อยู่

กันลำบากเพราะมีแม่น้องขวัญคนเดียวที่หาทำงานได้  และอาศัยเบี้ยของคนชรา และเบี้ย คนพิการเท่านั้น  จึงวอน

ขอความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญช่วยครอบครัวน้องขวัญด้วย

ร่วมแบ่งปันนำ้ใจ

ชื่อบัญชี  น.ส.แก่นจันทร์  (แม่) และนายอุทัย บัวโรย (ผ.ญ) และน.ส.สุกานดา หวยสูง (ครูศูนย์ฯ)

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์   สาขามหาชนะชัย เลขที่บัญชี 685-240759-5