โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป้ง จังหวัด น่าน

เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เดินทางลำบาก และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีความขาดแคลน งบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษา  จึงทำเรื่องขอทุนมายังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว เพื่อนำไปปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้กับนักเรียนและชุมชนได้ใช้ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี     กองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน  บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่งธนาคาร         เพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขา ปัวเลขที่บัญชี    0200 6050 9848

โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***