ปู…กับครอบครัวที่ยากจน

ผู้ด้อยโอกาศ

1.นางสาวจันทรา จารัตน์ อายุ 22 ปี   พิการด้านร่างกาย และ สติปัญญา

2.นางสาวจุฑาทิพย์ วงศาพานิชย์ อายุ 32 ปี พี่สาวผู้ดูแลผู้พิการ

สมาชิกในครอบครัว มีบิดา และ ลูกของจุฑาทิพย์ อีก 2 คน

ที่อยู่ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

ปูหญิงสาวอายุ 22 ปีพิการมาตั้งแต่กำเนิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เมื่อก่อนแม่เป็นคนดูแลหลังจากแม่ของปูเสียชีวิต

พี่สาวจึงรักหน้าที่ดูแลปูและเลี้ยงลูกสองคนไปพร้อมกัน บ้านของปูมีความยากจนมากทำนาก็ขาดทุนเด็กทั้งสองลูก

ของพี่สาวบางครั้งไม่มีเงินไปโรงเรียนต้องอยู่กันอย่าขัดสนและขาดแคลน และยังมีพ่อที่แก่ชราที่ต้องคอยดูแลพี่สาว

ของปูไปทำงานไกลบ้านไม่ได้มีอาชีพรับจ้างเล็กๆน้อยๆเพราะต้องคอยดูแลคุณตลอดทั้งป้อนข้าวอาบนํ้าชีวิตครอบครัว

ถึงแสนทุกข์ยากลำบากวอนผู้ชมรายการบุญไม่จำกัดช่วยเหลือปูและครอบครัวด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี        นางจุฑาทิพย์    วงศาพานิชย์  หรือ นายสนิก  วงศ์โห้  หรือ นายปราโมย์   พ่อค้า

ธนาคาร         ออมสิน สาขา สุรินทร์   เลขที่บัญชี      0202-5064-1568

โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***