น้องเนิสดวงใจของยาย

ผู้ด้อยโอกาส         1. เด็กหญิงดาลิน  ดาเดช   บุคคลพิการซ้อน  2.นางอัญชลี พุฒสาย ยายผู้ดูแล

ที่อยู่ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  น้องเนิร์ดเด็กพิการที่น่าสงสารเกิดมาแสนอาภัพพ่อแม่

แยกทางกันทิ้งไว้ให้ยายเป็นคนเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กฐานะทางบ้านก็ยากจนแต่ด้วยความรักที่ยายมีต่อหลานอดทน

ทำทุกทางเพื่อที่จะให้น้องเน้ทได้รักษาอาการป่วยและได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นถึงลำบากแค่ไหนก็พยายามพา

น้องนุชไปทำกายภาพบำบัดและไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตามที่ คุณครูนัดทุกครั้งระยะทางจากบ้านไป

โรงเรียนแสนไกลแต่ยายก็ไม่เคยย่อท้อพาน้องขึ้นรถพ่วงข้างไปถึงโรงเรียนทุกครั้ง ยายไม่มีรายได้อะไร

นอกจากทำพวงกุญแจขายในเฟสผู้ใจบุญเมตตาก็ช่วยเหลืออุดหนุนแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กพิการอัน

มากมายถึงไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตชีวิตของน้องเนยและยายจึงขัดสนลำบากมาก

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี นางอัญชลี พุฒสาย และ นางกุลฑีรา เขื่อนคำ และ นายณัฐพล ท้าวการ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัด พะเยา เลขที่บัญชี 672 7 86768 2