สองพี่น้องที่พิการ

ผู้ด้อยโอกาศ

ด.ช.นราธิป ศรีเพชร  อายุ 6 ปี  พิการด้านสติปัญญา และร่างกาย

ด.ช.นราวิชญ์ ศรีเพชร อายุ 9ปี พิการด้านสติปํญญา และร่างกาย

ที่อยู่ ต.นาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

ครอบครัว ที่แสนลำบาก ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่ อยู่กันหลายคนแต่ที่ลำบาก คือมีลูกพิการถึง 2 คน

เนื่องจากสาเหตุทางพันธุกรรม ลูกทั้งสอง เมื่อเติบโตมาจะมีอาการแขนขาอ่อนแรง ตายก็เดินไม่ได้ ช่วยเหลือ

ตัวเองไม่ได้มีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้า และยังมีคนชรา อยู่ในบ้าน 2 คน มีพ่อผู้เป็นเสาหลักเพียงคนเดียว

ที่ต้องทำงานหาเลี้ยงทุกคนในครอบครัว ฐานะทางบ้านยากจน มีสภาพความเป็นอยู่ ที่น่าสงสาร ลำบากที่สุดคือ

เวลาเดินทางไปหาหมอ ระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาล ไกลมาก ต้องเหมารถไป พ่อและแม่ ไม่มีเงินที่จะพาน้อง

ทั้งสองคน ไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงอยากวอนขอความเมตตาจากผู้ใจบุญช่วยเหลือ น้องพิการทั้งสองคน
ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี      น.ส.เอี้ยง ศรียะชัย  และ น.ส.ประทุมแก้ว ขยันดี และ นายสยาม แสนแก้ว

ธนาคาร     กรุงไทย  สาขา ปราสาท  เลขที่บัญชี       329-0-56134-8