ครอบครัวใหญ่ที่ยากไร้

ผู้ด้อยโอกาส

1.ด.ญ.สุทธิกานต์ แก้วดี อายุ 6 ปี น้องนุ๊กนิก พิการทางด้านร่างกายและสติปัญญา

2.น.ส.สุนันทา ทองเหลา อายุ 36 ปี แม่ ผู้เป็นเสาหลัก 3.นายศิริชัย แสนศรี อายุ 38 ปี พ่อเลี้ยง ของนุ๊กนิก

มีความบกพร่องทางการมองเห็น 4.นายสุรินทร์ แสนศรี อายุ 82 ปี (ปู่) ป่วยมีก้อนเหนื้อขนาดใหญ่ที่ลำคอ

5.นางประนอม แสนศรี อายุ 79 ปี (ย่า) พิการไม่สามารถเดินได้ และมีลูก อีก 3 คน

ที่อยู่   ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกอยู่ด้วยกัน 8 คน โดยมีคนป่วยและคนพิการ และเด็ก ซึ่งจะมีแม่บ้าน

คนเดียวที่เป็นเสาหลักของครอบครัว มีอาชีพปิ้งไก่ขายเพื่อหาเลี้ยงลูกๆ พ่อบ้านมีความบกพร่องทางการมอง

เห็นจึงทำงานไม่ได้ ปู่ก็ป่วยมีก้อนเนื้อขนากใหญ่ที่คอแต่ไม่มีเงินไปหาหมอรักษา ย่าก็เป็นผู้พิการเดินไม่ได้

ลูกสาวคนเด็กน้องนุ๊กนิกก็เป็นเด็กพิการทางด้สนสติปัญญาและการเคลื่อนไหว มีอาการชักบ่อย ต้องรับการรักษา

และกินยาประจำ ลูกชายคนเล็กก็เป็นโรคหอบหืด ต้องใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบาก อดมื้อกินมื้อ เด็กๆไม่มีเงินค่า

ขนมไปโรงเรียน คนป่วยก็ไม่มีเงินไปหาหมอรับการรักษา เพราะความยากจนของครอบครัว เห็นแล้วน่าสงสารมาก

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ทองเหลา และ นายอุทร สุวะศรี และ นางสมัญญา เจริญตา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เลิงนกทา เลขที่บัญชี  325 0 57283 7