น้องอิ๋ว…ครอบครัวที่ยากไร้

ผู้ด้อยโอกาส 1.น.ส.นรารัตน์ พรมจันทร์  อิ๋ว อายุ 32 ปี  พิการด้านร่างกาย แขนขาลีบ พิการติดเตียง

2.นางตู๋ สมณวัฒน์ อายุ 79 ปี ยายพิการด้านสายตา ตาซ้ายบอดเพราะเส้นประสาทตาขาด

3.นางทองยุ่น ไตรยวงศ์ อายุ 57 ปี แม่ผู้ดูแล น้องอิ๋ว  ที่อยู่ ม.6 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร

วันนี้ทางรายการ “บุญ…ไม่จำกัด” ได้เดิงทางพร้อมด้วยคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

ไปยัง  ม.6 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  เพื่อไปช่วยเหลือ ครอบครัวของ อิ๋ว ซึ่งอิ๋ว มีความพิการติดเตียง

เป็นตั้งแต่กำเนิด สภาพร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แขน ขาลีบ และงอพับ พูดไม่ได้ เวลาที่ต้องการ

อะไร อิ๋วจะใช้วิธีการ ร้อง ส่งเสียง บางครั้งร้องให้ บางครั้งร้องครวญคราง  อิ่ว อาศัยอยู่กับแม่และยายชรา ที่พิการ

ด้านสายตา เพราะเส้นประสาทตาขาด ตัวของแม่เองก็มีโรคเบาหวานที่ต้องไปหาหมอตลอด แต่บางครั้งก็ไม่ได้

ไปรักษาเพราะว่า ไม่มีเงิน แม่เล่าให้ทางทีมงานฟังว่า บางครั้งไม่มีเงิน ก็ต้องกินข้าวกับน้ำปลา หรือ แ้กระทั้ง

ต้มข้าวกินกับเกลือ  เพราะว่าแม่ไม่สามารถออกไปทำงานได้ ใหนจะดูแล อิ๋ว ใหนจะป่วยด้วยโรคเบาหวาน บางครั้ง

มีอาการหน้ามืด อิ๋วก็มีดรคประจำตัว ค่ือ หอบหืด ต้องใช้ยาพ่น แต่ที่บ้านไม่มีเงิน เพราะเดือนๆหนึ่งอาศัยแค่เบี้ย

คนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้น

ร่วมแบ่งปันน้ำใจ…

ชื่อบัญชี นางทองยุ่น ไตรยวงศ์ (แม่) และ นางไพรมณี อุปชัย (ผ.ญ) และ นายประเทือง

ธนคารกรุงไทย   สาขา กุดชุม   เลขที่บัญชี 336-0-43927-9