น้องดัง…กับโรคภาวะไทรอยด์ต่ำ

ผู้ด้อยโอกาศ 1.นายนฤพล แรงรอบ (น้องดัง) อายุ18ปี ป่วยโรคไทรอย์ต่ำ และพิการด้านร่างกาย สติปัญญา

2.นายสมุทร  แรงรอบ (พ่อ)อายุ 47 ปี  3.ด.ญ.กชกมล แรงรอบ (น้องสาว) อายุ 2 ปี 6 เดือน

4.นางแวว แรงรอบ (มารดาผุ้ดูแลน้องดัง) อายุ49ปี  ที่อยู่ หมู่9 บ้านไทยเจริญ ต.สำเภาลูน  อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

น้องดัง ในวัย18ปี เกิดมาพร้อมกับอาการทางร่างกาย และสติปัญญา แม่น้องเล่าให้ทางมงานฟังว่า

เมือน้องแรกคลอด ปกติดีทุกอย่าง แต่พอน้องได้อายุ3วัน น้องเกิดมีอาการชัก จึงพาไปหาหมอ และหลังจากนั้นมา

น้องดัง ก็มีสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประกอบกับแขนขาอ่อนแรง แม่ต้องดูแลตลอดเวลา และเมือน้องดังอายุ

ได้5ขวบ ก็บตรวจพบว่า น้องดังมีโรคสภาวะไทรอยด์ต่ำ จึงทำให้การเลี้ยงดูยิ่งลำบากมากขึ้น  ครอบครัวนี้มีเพียง

ผู้เป็นพ่อ ทำงานรับจ้างทั้วไปแต่รายได้ไม่แน่นอน บางวันมีงาน บางวันไม่มีงานทำให้ความเป็นอยู่บ้านนี้ลำบากมาก

ยิ่งขึ้น น้องดังเองต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทุกและยังมีน้องสาวที่อยู่ในวัยกำลังเรียน จึงขอความเมตตาจากท่านผุ้ใจบุญ

ช้วยเหลือครอบครัวนี้ด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี   นางแวว แรงรอบ (แม่)  และ นายเจษฏาวุฒิ    ปทุมวิง (ครูศูนย์ฯ)   และ

น.ส.สุธาสินี     ผาผล (ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านไทยเจริญ ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์)

ธนาคาร   กรุงไทย  สาขา สังขะ  เลขที่บัญชี   672-7-99476-5