สามชีวิตที่ยากไร้…รอความช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ช.อนุชิต  ผัดวงค์ (น้องน้ำน่าน)  อายุ 5 ปี บกพร่องทางสติปัญญา

2.นางบัวเขียว ผัดวงค์ (ย่า) อายุ 56 ปี ป่วยด้วยโรคกระดูกต้นคอทรุดและโรคชัก  3.นางใย  จันทร์ปวงเสน( ทวด)

อายุ  76  ปี ป่วยด้วยโรคหัวใจโต,นิ่วในถุงน้ำดี(เจาะใส่สายระบายของเสียจากถุงน้ำดี)

ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านดงสุวรรณ  ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 น้องน้ำน่าน อายุ 5ปี เป็นเด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญามีพฤติกรรมไม่นิ่ง ไม่พูด ชอบเต้นรำ น้องน้ำน่าน

มีความพิการตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากกินน้ำคล่ำของแม่ เดินยังไม่คล่อง น้ำลายไหลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ย่ากับ

ทวดต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด น้องน้ำน่านต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงราย ทุกๆ 3 เดือน

น้องน้ำน่านอาศัยอยู่กับย่าและทวด ที่มีความชรามาก ย่าเป็นคนพิการด้านร่างกาย เนื่องจากกระดูกต้นคอเสื่อม

ทำงานหนักไม่ได้ ส่วนทวดมีโรคประจำตัวเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดี ไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากทวดมีอายุมากต้อง

เจาะท้องเพื่อใส่สายระบายน้ำออกจากถุงน้ำดี ครอบครัวมีฐานะยากจนมากน้องน้ำน่านอาศัยอยู่บ้านหลังเล็กๆ

กลางทุ่งนาซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน 1 กิโลเมตร ย่าและทวดไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนพิการของย่า

และน้องน้ำน่าน กับเบี้ยผู้สูงอายุของทวด ซึ่งทุกๆวันต้องซื้อข้าวกินไปในแต่ละวัน และอาศัยเก็บพืชผักสวนครัวเล็กๆ

ที่ปลูกไว้ในบ้านกินไปในแต่ละวันเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว   ครอบครัวนี้ไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องอาศัยที่ของญาติอยู่

จึงขอวอนความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญช่วยครอบครัวนี้ด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี          นางใย จันปวงเสน (ทวด)  หรือ น.ส.อัญชลี เครือบุญ  (ครูศูนย์ฯ) หรือ

นางราตรี    วงศ์มา  (ผู้ใหญ่บ้าน)

ธนาคาร          ออมสิน    สาขา ดอกคำใต้  เลขที่บัญชี  0202-5131-0965