ครอบครัวที่ยากไร้…รอการช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส 1.ด.ช.ธีรภัทธิ์ บุดสี  น้องใอที อายุ 4  ปี พิการด้านร่างกาย 2.นางดำ บุดสี  ย่า อายุ 67 ปี

เป็นโรคหอบหืด    3.นายสิน บุดสี  ปู่ เป็นโรคเบาหวาน  ผู้ดูแลน้องใอที

ที่อยู่ ม.1 บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

น้องใอที อายุ  4ขวบ พ่อและแม่ท ิ้งใว้ให้ปู่กับย่าเลี้ยง ตั้งแต่ยังเล็ก  และน้องใอที ยังพิการด้านร่างกาย มีเพียง

ปู่กับย่าที่ดูแล ปู่มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน ต้องไปหาหมอทุกเดือน และย่าป่วยด้วยโรคหอบหืด ทำให้บ้านนี้

มีความลำบากมาก เพราะ ปู่กับย่าต้องไปหาหมอทุกเเดือน ทำให้มีรายจ่ายทุกเดือน แต่รายรับไม่มีเพราะ ปู่ออก

ไปทำงานไม่ได้ ด้วยที่อายุเยอะแล้วไม่มีคนจ้างทำงาน ปู่เล่าให้ทางทีมงานฟังว่า ปู่เป็นห้วงน้องใอที หากวันใด

หมดปู่กับย่า น้องใอทีจะอยู่เช่นใร จึงอยากขอวอนความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญช่วยครอบครัวน้องใอทีด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี   นายสิน บุดสี(ปู่)  และ นางอำนวย ผาริโน ( ผ.ญ)  และ น.ส.ศิรินภา เศษรัตน์ (ครูศูนย์)

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์   สาขามหาชนะชัย เลขที่บัญชี 685-240803-8