จักรายุทธชายพิการ…ผู้อาภัพ

ผู้ด้อยโอกาศ  1.นายจักรายุทธ  ตุ้มไหว อายุ 47 ปี ป่วยด้วยโรคพาร์กิมสันและงูสวัด

2.นายใจ ตุ้มไหว บิดา  อายุ 87ปี ป่วยด้วยโรคไตวาย ปัญจุบัน เสียชีวิตแล้ว

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พี่จักร หรือ นายจักรายุทธ  ตุ้มไหว อายุ 47 ปี เป็นบุคคล

ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวและมีโรคประจำตัวคือโรคพาร์กิมสัน ทำให้ ปัจจุบันนี้พี่จักร

ไม่สามารถเดินเหินได้ เวลาจะไปใหนต้องใช้วิธีการถัดตัวเองไป อาศัยอยู่กับบิดาที่ชรา ป่วยเป็นโรคไต และปัญจุบัญ

ได้เสียชีวิตลงเมือวันอาทิตย์ที่16กันยายน 2561  และบ้านที่พี่จักรอาศัยอยู่เป็นบ้านญาติเนื่องจากไม่มีที่ทำกินเป็น

ของตนเอง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยร่างกายที่พิการ  อาศัยเพียงเบี้ยยังชีพคนพิการ เท่านั้น จึงขอวอน

ความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญช่วยพี่จักรด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี นายจักรายุทธ ตุ้มใหว  และ นายถนอม  สิงห์แก้ว  (สอบต) และ นาง ณัฐณิชา อุทธโยธา (เจ้าหน้าที่ รพ.สต)

ธนาคาร   กรุงเทพ   สาขาแม่ใจ  เลขที่บัญชี 515-0-37514-4