ครัวครัวที่เสาหลักล้ม

ผู้ด้อยโอกาส นางสาวมุกดา กล่องเนียม อายุ 44 ปี นายวิชัย เอี่ยมลออ อายุ 71ปี

นางสาวอภิมุก เอี่ยมลออ อายุ19 ปี  นายเอกราช เอี่ยมลออ อายุ 17ปี

ที่อยู่  เลขที่ 175 ม.1 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

เมื่อพ่อผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวล้มป่วย ชีวิตของทุกคนในบ้านก็ต้องผลิกพัน ลูกสาวคนโตที่มีโรคประจำ

ตัวป่วยเป็นธาลัสซิเมีย กำลังเรียนจะเรียนต่อปวส.ก็ต้องหยุดเรียนเพราะทางบ้านไม่มีเงิน ถึงแม้ทุกคนใน

ครอบครัวจะดิ้นรนต่อสู้ ทำงานรับจ้างทุกอย่าง แต่ก็ไม่พ้นความลำบากขัดสน เพราะมีค่าใช้จ่ายในการรักษา

อาการป่วยของพ่อ และลูกสาวที่ต้องไปหาหมอประจำ ไหนจะค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเพื่อให้ผ่านพ้นไป

ในแต่ละวัน วอนผู้ชมรายการทุกท่านช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ได้บรรเทาความทุกข์ยากลำบากในชีวิต

บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบทุนจำนวน 10,000บาท คณะผู้บริหารร่วมมอบ 10,000บาท

และผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบ 3,100 บาท เพื่อเป็นทุนในการยังชีพให้กับครอบครัวลุงน้อยต่อไป

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี  นายเอกราช เอี่ยมลออ และ นายฉัตรชัย เถกิงสรคันธ์ และ นางดุษฎี พรมนิ่ม

ธนาคารกรุงไทย  สาขาวัดสิงห์   เลขที่บัญชี  987 4 59043 3