โรงเรียนท่านคุณหญิงสง่าฯ จังหวัด น่าน

           เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เดินทางลำบาก และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนและขาดโอกาสหลายอย่างให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนทราบข่าวการมอบทุน จึงทำเรื่องขอทุน เพื่อนำไปปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ให้กับนักเรียนและชุมชน เพื่อไว้ทำกิจกรรม ต่างๆ เนื่องจากลานอเนกประสงค์เดิม เป็นพื้นดิน ฝนตกไม่สามารถใช้ทำกิจกรรมได้

ชื่อบัญชี                 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนท่านคุญหญิงสง่า คุลานนท์

ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ธนาคาร                 เพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขา ปัว

เลขที่บัญชี             0200-6840-6024

โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***