ช่วยเหลือ..ครอบครัวน้องอาร์ตด้วย

ครอบครัวน้องอาร์ตเป็นครอบครัวที่ยากจน น้องอาร์ตพิการตั้งแต่ขวบกว่าๆ เกิดจากมีไข้ขึ้นสูงทำให้ชักเกร็ง

ส่งผลให้สมองขาดออกซิเจน  ทำให้มีอาการพิการทางสมอง และพิการทางการเคลื่อนไหว  ตอนนี้น้องอายุ 11 ขวบ

ช่วงน้องป่วยตอนเริ่มแรกพ่อต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อรักษาน้องอา์ต  ทำให้จนทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินที่ไปกู้มา

รักษาน้องยังจ่ายไม่หมด  ประกอบปัจจุบัน พ่อประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้าง  ตอนนี้ไม่ค่อยมีงาน   บางครั้งก็หยุด

เกือบเดือนถึงจะมีงาน    ทำให้ครอบครัวลำบากมาก เพราะน้องอาร์ตเป็นเด็กพิการ การดูแลค่อยข้างลำบาก

อีกทั้งแม่บ้านก็มาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เนื่องจากปัญหาที่เข้ามาในครอบครัว   ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ

จังหวัดร้อยเอ็ด  จึงทำเรื่องขอความช่วยเหลือมายัง รายการ “บุญ…ไม่จำกัด

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว ขอมอบทุน จำนวน 10,000 บาท คณะผู้บริหารร่วมมอบ 10,000 บาท พร้อมด้วย

ผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบ 3,000 บาท เพื่อเป็นทุนยังชีพให้ครอบครัวน้องอาร์ต ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี นายอภิวัน ปาปดเถร์ และ  นายสรพงค์ วงศ์ศักดิ์ และ  นงสาวเกษร จัดโพธิ์

ธนาคาร ออมสิน สาขา จตุรพักตรพิมาน เลขที่บัญชี 0202 4274 6905