ฝ้าย…กับครอบครัวที่ยากจน

ผู้ด้อยโอกาส

1.นายสมหวัง สงเคราะห์ (ตา) ป่วยเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ    2.นางสมัย กลิ่นหอม (ยาย)

3.นายภูชนะ สงเคราะห์ ผ้าย อายุ 16 ปี เป็นผู้พิการทางการได้ยิน และสติปัญญาล่าช้า

ที่อยู่   ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกหลายคน มีทั้งคนป่วยและคนพิการ เริ่มจากตาสมัยผู้เคยเป็นเสาหลักล้มป่วยด้วย

โรคหลอดเลือดหัวใจมานาน 10 ปี ทุกวันนี้เดินต้องใช้ไม้เท้า ไม่มีแรง และยังมี ฝ้ายหลานชายคนโตที่พ่อแม่

ทอดทิ้งให้ยายเลี้ยงตั้งแต่เด็ก ซึ่งเป็นเด็กพิการทางการได้ยิน พูดไม่ได้ และ สติปัญญาล่าช้า บ้านหลังนี้ยังมี

เด็กอีก 3 คนที่ยายสมัยต้องคอยดูแล ยายสมัยเองก็ไม่มีรายได้อะไร ต้องคอยดูแลเด็กและผู้ป่วย อาศัยรายได้

จากลูกสาวที่ทำงานวันละ 260 บาทจุนเจือทุกคนในครอบครัว จึงมีความขัดสนมาก บ้านที่อยู่อาหารก็คับแคบ

และเก่าทรุดโทรมมากฝนตกหลังคาก็รั่ว น้ำสาดพื้นบ้านจะมีน้ำท่วม นอนก็นอนรวมกันในห้องเดียวแออัดมาก

สภาพความเป้นอยู่ในแต่ละวันแสนลำบากขัดสน

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี น.ส.สมัย กลิ่นหอม และ นายจรูญ สมจิตร และ น.ส.ศิริรวรรณ สมจิตร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัส ยโสธร  เลขที่บัญชี 865 0 34094 6