โรงเรียนภูคาวิทยาคม จังหวัด น่าน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เดินทางลำบาก และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เป็นโรงเรียนพักนอน เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยม  จึงทำเรื่องขอทุนมายังบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว เพื่อนำไปปรับปรุงโรงครัวสำหรับนักเรียนพักนอน และซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในห้องสมุด

ร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาได้ที่

ชื่อบัญชี    เงินบำรุงสถานศึกษา โรงเรียนภูคาวิทยาคม

ธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขา ปัว

เลขที่บัญชี             0125 6257 3389

โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***