ช่วยครอบครัว…น้องจอมขวัญด้วย

ผู้ด้อยโอกาส 1.น.ส.จอมขวัญ  ช่วยสุด น้องขวัญ อายุ 15 ปี  พิการด้านสติปัญญา ออทิสติกขั้นรุนแรง

2.นางสมนึก สุทธิประภา อายุ 54 ปี ป้าผู้ดูแลน้องจอมขวัญ  3.นางวร ศรีชนะ อายุ 71 ปี ป่วยด้วยโรคชราและโรคหัวใจโต

ที่อยู่  ม.6 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

น้องจอมขวัญ สาวน้อยวัย15ปี ที่มีอาการออทิสติกอย่างรุนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ถูกพ่อแม่ ทอดทิ้งไป

ตั้งแต่ยังเล็ก มีเพียงป้าที่ดูแลน้องขวัญ และยายที่ชรามาก ตัวของยายเองก็มีโรคประจำตัว คือโรคชรา และโรคหัวใจโต

ในทุกๆวัน เวลาที่ป้าของน้องจอมขวัญออกไปหารับจ้าง มีแต่ยายที่ดูแลจอมขวัญ บางครั้งที่ยายเอาน้องไม่ใหว ต้องใช้

โซ่ล่ามใว้ และตอนนี้จอมขวัญเองเริ่มโตเป็นสาว ทำให้การดูแลลำบากมากขึ้น ป้าที่ออกไปหารับจ้าง  งานไม่ได้มีทุกวัน

ทำให้บ้านนี้อยู่กันลำบากอีกทั้ง สภาพบ้านก็ทรุดโทรม ใช้แค่สักกะสีทำเป็นหลังคา มีผ้าใบกางใว้กันลมเท่านั้น จึงอยาก

ขอวอนความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญช่วยครอบครัวน้องจอมขวัญด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี  สมนึก สุทธิประภา  และ นางสาวปรัศนีย์ นนทะภา  และนายประหยัด ชื่นตา

ธนาคาร ออมสิน  สาขา กุดชุม เลขที่บัญชี 0202-4853-2747