อันความกรุณาปราณี   จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แผ่นดิน

 

รายการ “บุญ…ไม่จำกัด” ในฐานะสื่อกลางเพื่อสังคม ขออาสาทำหน้าที่ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ความภูมิใจกับข้อคิดที่ได้จากชีวิตจริง

คงไม่มีใครมากนักที่อยากจะรับรู้ ถึงความเดือดร้อน,ความโชคร้ายและ ชะตากรรม ที่ย่ำแย่
ของผู้อื่น แต่สำหรับ … “รายการ “บุญ…ไม่จำกัด” มันเป็นหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ และ
ทำมันออกมาให้ดีที่สุดเพื่ออย่างน้อย ได้บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ผู้ที่ไม่ยอมแพ้…ต่อสู้…เพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ และผู้ที่ทำดี…เพื่อแผ่นดิน. ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นใหญ่

ในฐานะสื่อกลางเพื่อสังคม …

ขออาสาทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราว นำเอาชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ที่ต่อสู้กับชีวิตทุกรูปแบบ ที่ไม่สยบยอมต่อโชคชะตา จนสามารถนำมาเป็นตัวอย่าง ในการดำเนินชีวิต พร้อมกับสนับสนุนผู้ที่ทำดี..เพื่อแผ่นดิน ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่นำมาเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้มีโอกาสได้รับรู้ ผ่านรายการ“บุญ..ไม่จำกัด” และนี่แหละคือรายการ “เรียลลิตี้” ของจริง!

“บุญ…ไม่จำกัด”…หลั่งไหลสู่ผู้ทุกข์ยาก
รายการ “บุญ…ไม่จำกัด”
จะสัมฤทธิ์ผลได้ ต้องอาศัยผู้ให้การ สนับสนุนรายการส่งเสริม เพื่อบุญ.. นี้
จะได้กลายเป็นสายธารหลั่งไหลสู่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับ ผู้ที่
ด้อยโอกาสกว่า ในสังคมได้ และสนับสนุนผู้กระทำความดี และผู้ที่ต่อสู้กับชีวิต
ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา
โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***