น้ำตาล…ขอเงินไปผ่าตัด

ผู้ด้อยโอกาส

1.ด.ญ.อรวรรณ สุขสำราญ (น้องน้ำตาล) อายุ 12 ปี พิการซ้ำซ้อนตั้งแต่กำเนิด

2.นางสาวมลิวัลย์  กองศรี (มารดา)   3.นายอุดม สุขสำราญ (บิดา)

4.นายบุญเพ็ง กองศรี(ตา)   5.นางบุญทัน กองศรี(ยาย)

ที่อยู่   ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

น้องน้ำตาลเกิดมาพิการ จากภาวะมีน้ำในสมอง เป็นเด็กหัวโต น้องได้รับการผ่าตัดสมองเพื่อใส่สายระบายน้ำ

ตั้งแต่เด็ก และคุณหมอให้แม่คอยระวังและสังเกตุ หากมีอาการผิดปกติที่ศรีษะที่ใส่สายยางให้รีบพาน้องส่ง

โรงพยาบาล เพราะต้องมีสักวันที่ถึงเวลาน้องต้องผ่าตัดเปลี่ยนสายยางอีกครั้ง ซึ่งเป็นความทุกข์ใจและควา

กังวลของครอบครัวมาก เพราะครอบครัวของน้องน้ำตาลมีฐานะยากจน มีพ่อเพียงคนเดียวที่ทำงานรับจ้าง

เลี้ยงครอบครัว การไปโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายของน้องทั้ง

นม ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและยานอกบัญชี แต่ครอบครัวไม่มีเงิน จึงอยากขอความเมตตาผู้ใจบุญช่วยเหลือน้องน้ำตาลด้วย

แบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี       น.ส.มลิวัลย์ กองศรี (แม่) และ นายสมหวัง บริสุทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) และ น.ส.เพ็ญนภา พนมแก (ครูศูนย์)

ธนาคาร       กรุงไทย  สาขา  ยโสธร เลขที่บัญชี   315 0 78552 9