น้องกัสจัง…รอการช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาศ 1.ด.ช.วุฒิพงษ์ ชุ่มมาก (น้องกัสจัง) อายุ11ปี ป่วยด้วยโรค ไทรอยด์ โรคหอบ และพิการ

ด้านร่างกาย สติปัญญา 2.นายเสมือน ชุ่มมาก (พ่อ) อายุ 49 ปี ประสบอุบัติเหตุ ยางรถระเบิดทำให้แขนขาว

อ่อนแรงใช้การไม่ได้   3.นางนิยม ชุ่มมาก อายุ51ปี (มารดาผู้ดูแลน้องกัสจัง)

ที่อยู่ หมู่9 บ้านไทยเจริญ ต.สำเภาลูน  อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

น้องกัสจัง เกิดมาพร้อมกับความพิการด้านร่างกาย และสติปัญญา บวกด้วยมีดรคประจำตัวหลายโรค ทั้งไทรอยด์

โรคหอบ โรคลมชัก ทำให้เข้า-ออกโรงพยาบาลบ่อย และน้องกัสจังทานข้าวเองไม่ได้การกินแต่ละครั้ง จะผ่านทาง

หน้าท้องที่คุณหมอใด้ใส่สายยางใว้  ซ่ำยังน้องต้องเจาะคอเพื่อช่วยในการหายใจ รายได้ของครอบครัวมาจากพ่อ

ที่พิการแขนขวาใช้การไม่ได้ เพราะเคยประสบอุบัติเหตุยางรถระเบิด แต่ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อที่จะหารายได้

มาจุลเจือครอบครัว แต่น้องกัสจังมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป  อาหารปั่น และค่ารถในการพาน้อง

ไปหาหมอ จึงขอวอนท่านผุ้ใจบุญช่วยเหลือครอบครัวที่ยากใร้นี้ด้วย

ชื่อบัญชี     นางนิยม ชุ่มมาก (แม่)    และ นายเจษฏาวุฒิ    ปทุมวิง (ครูศูนย์ฯ)   และ

น.ส.สุธาสินี     ผาผล (ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านไทยเจริญ ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์)

ธนาคาร     กรุงไทย  สาขา สังขะ  เลขที่บัญชี    672-7-99542-7

โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***