ความทุกข์ของน้องป๊อกและป้าจำ

ผู้ด้อยโอกาศ             1.ด.ช.วิษณุ วงศ์แพง (น้องป๊อก) อายุ 16 ปี บกพร่องทางร่างกาย

2.นางจำ ประมุลศรี (ยาย) อายุ 64 ปี     ที่อยู่ ม.11 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ชีวิตที่ทุกข์ยาก ของสองป้าหลาน น้องป๊อกเกิดมาอาภัพพ่อแม่แยกทางกันทิ้งน้องป๊อปให้เติบโตกับป้าจำ

น้องป๊อปอายุ 16 ปีแต่มีพัฒนาการทางร่างกาย และสติปัญญาล่าช้า มีการรับรู้ เท่าเด็กอนุบาล น้องเป็นโรคน้ำ

ในสมองไม่เท่ากันผ่าตัดตั้งแต่เด็ก มีปัญหาในการทรงตัวการเดินและการได้ยิน ไม่สามารถควบคุมการขับถ่าย

ได้น้องต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทุกวันแต่ครอบครัวไม่มีรายได้เพราะป้าแก่ชรามากแล้วครอบครัวนี้อาศัยเพียงเบี้ย

ยังชีพในการดำรงชีวิตจึงต้องอยู่กันอย่างอดมื้อกินมื้อน้องป๊อกอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นว่าผู้มีจิตเมตตา

ช่วยเหลือแล้วก็ป๊อกและป้าจำด้วย

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี        นางจำ ประมูลศรี (ยาย)    และ น.ส.หทัยชนก  ปรุงทิพย์ (ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์)

และนางสุนิจ  ลายทอง (ผู้ใหญบ้าน ม.11 บ้านโสนกพัฒนา ต.เชื้อเพลิง )

ธนาคาร  กรุงไทย  สาขา ปราสาท  เลขที่บัญชี  329-0-56071-6