คู่ทุกข์ คู่ยาก

ผู้ด้อยโอกาส  นายอุดม สวนโคกกลาง   อายุ 51 ปี จากเสาหลักของบ้าน กลายเป็นผู้พิการติดเตียง

และ นางสุภา อาจอำนวย  อายุ 49 ปี ภรรยาคู่ชีวิต

ครอบครัวนี้ของลุงอุดมและป้าสุภา เมื่อก่อนลุงอุดมเป็นหนุ่มแข็งแรง ขยันทำงานหาเงิน ดูแลครอบครัวอย่างดี

แม้ว่ารายได้ก็แค่พอมีกินมีใช้เท่านั้น แต่ก็มีความสุขกันตามอัตภาพ ความโชคร้ายเข้ามาสู่ครอบครัวนี้เมื่อ 2-3 ปี ก่อน

ลุงอุดมมีอาการปวดศรีษะอยู่บ่อยๆและเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไปหาหมอจึงตรวจพบว่าลุงอุดมมีก้อนเนื้อที่บริเวณ

ท้ายทอยต้องทำการผ่าตัดสมองโดยด่วน ซึ่งต้องผ่าตัดหลายครั้งด้วยกัน ช่วงแรกผ่าตัดเสร็จต้องนอนอยู่ในICUกว่า

สิบวัน ตอนนั้นป้าสุภาเล่าว่าทำอะไรไม่ถูกเลย กลัวสามีเสียชีวิตมาก เพราะอาการค่อนข้างหนัก เงินเก็บที่มีอยู่เพียง

น้อยนิดก็หมดไปแม้ว่าจะไม่เสียค่ารักษาของลุงอุดมก็ตาม แต่ค่าเดินทางค่ากินของป้าสุภาที่ต้องดูแลลุงอุดมรักษาตัว

ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนๆ จนตอนนี้แม้ว่าลุงอุดมจะกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วก็ตาม ความขัดสนในครอบครัวก็ยัง

ไม่หมดไป ทุกวันนี้ป้าสุภาคอยดูแลลุงอุดมทุกอย่าง เพราะลุงอุดมกลายเป็นผู้พิการด้านสมองโดยเฉพาะซีกซ้ายที่

มีปัญหาหนักหน่อย มีปัญหาด้านการพูด ทรงตัวนั่งไม่ได้ เดินไม่ได้  แม้แต่จะกินข้าว หรือทำความสะอาดร่างกายตัวเอง

เวลาขับถ่าย ป้าสุภาต้องทำให้ทุกอย่าง อาชีพที่ป้าสุภาทำได้ก็คือรับจ้างเย็บผ้าโหล ซึ่งนายจ้างจะคอยมารับส่งผ้าให้

ป้าจะก็สามารถดูแลลุงได้ด้วย แต่รายได้ก็ค่อนข้างน้อย ซึ่งนอกจากเบี้ยยังชีพที่เจ้าหน้าที่ราชการช่วยทำเรื่องให้แล้ว

ก็จะคอยนำข้าวสารอาหารแห้งมาให้ครอบครัวนี้อยู่เสมอ ป้าสุภาบอกว่าไปไหนไกลบ้านไม่ได้เพราะห่วงลุงอุดม เนื่อง

จากบ้านไม่มีหน้าต่างประตู หรือกันสาดเลย เวลาฝนตกต้องรีบพาลุงไปหลบอยู่มุมบ้านที่ไม่โดนฝน บางครั้งก็มีสัตว์ร้าย

เข้ามาในบ้านอีกซึ่งลุงอุดมไม่มีความสามารถในการป้องกัยตัวเองได้เลย ทางรายการบุญ….ไม่จำกัดจึงอยากวอนขอ

ผู้มีจิตเมตตาทุกท่านโปรดช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการทำบ้านของลุงอุดมและป้าสุภาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและเก็บ

ไว้เป็นทุนในการรักษาตัวของุงอุดมด้วย…….

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี น.ส.สุภา   อาจอำนวย หรือ นายสุรินทร์  วังคะวิง หรือ น.ส.นพรัตน์ คำสีทา

ธนาคาร ออมสิน   สาขา มหาสารคาม  เลขที่  0202 4261 4509