ชีวิตที่ยากไร้…ของน้องกีต้า

ผู้ด้อยโอกาศ
1.นายพรชัย วีนะพันธ์ อายุ 16 ปี พิการซ้ำซ้อนแก่กำเนิด
2.นางท่อน โทละ อายุ 60 ปี ยายผู้ดูแล
3.นายคำมุล โทละ อายุ 62 ปี ตาผู้ดูแล (พิการตาบอดข้างขวา)

ที่อยู่ ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  กีต้าร์ วันนี้อายุได้15ปี แล้ว แต่กีต้าร์เกิดมาพร้อมกับความพิการ

พ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่กีต้าร์ยังเล็ก มีแค่ตาและยายเป็นผู้ดูแล แต่ตาและยายเริ่มอายุมากขึ้น และตาของกีต้าร์

ก็พิการสูญเสียดวงตาไป1ข้าง ทำให้การใช้ชีวิตยากลำบาก กีต้าร์เองก็ร่างกายไม่แข็งแรง มีอาการชักทุกวัน

และกีต้าร์ต้องเจาะคอเพื่อใว้ดูดเสมหะ ทำให้ตากับยายต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแล การดำรงค์ชีพของ

ครอบครัวมาจากการเก็บของป่าไปขาย บางวันยายก็ต้องเก็บมะม่วง เก็บผักที่ตนปลูกใว้ไปเร่ขายในระแวดบ้าน

เพื่อที่จะได้เงินมาดูแลหลานชายของตน

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่
ชื่อบัญชี นางท่อน โทละ และ นายวิระ โคตรจันทร์ และ นายปฐมพงษ์ พืชสิงห์
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เกษตรวิสัย  เลขที่บัญชี 989 9 26561 6