สองพี่น้อง…ที่พิการ

ผู้ด้อยโอกาส

1.ด.ช.ณัฐพงศ์ มะลาทอง (น้องโย) อายุ 13 ปี พิการซ้ำซ้อนตั้งแต่เกิด

2.ด.ช.ญัฐพล มะลาทอง (น้องนิว) อายุ 11 ปี พิการซ้ำซ้อนตั้งแต่เกิด

3.นายบุญศรี ราชรี (ตา) อายุ 69 ปี  4.นางมัจฉา ราชรี (ยาย) อายุ 63 ปี

ที่อยู่   ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

น้องโยและน้องนิวสองพี่น้องที่พิการเกิดมาอาภัพพ่อแม่แยกทางกัน ทอดทิ้งน้องทั้งสองไว้ให้ ตาและยายเลี้ยง

น้องนิวและน้องโยเดินไม่ได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ตาและยายต้องคอยดูแลตลอดเวลา ตาและ

ยายก็มีฐานะยากจน อาศัยเก็บผักและของป่าขาย เพื่อน้ำมาเงินมาซื้อกล้วยซื้อข้าวไว้ให้หลานได้กินในแต่ละวัน

ทุกวันนี้ ตาและยายก็แก่ชราลง เรี่ยวแรงก็ไม่มีจะอุ้มหลาน เพราะหลานพิการทั้งสองคนตัวใหญ่มากขึ้นและ

ชักเกร็งมากขึ้น จึงเป็นความทุกข์ยากลำบากของครอบครัว ที่จะใช้ชีวิตให้ผ่านไปแต่ละวัน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็

ไม่มีเงินพาหลานไปหาหมอเพราะต้องจ้างรถไป จึงเป็นครอบครัวที่น่าสงสารมาก

แบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี       นายบุญศรี ราชรี(ตา) และ นายอุทัย ศรีสว่าง ((ผู้ใหญ่บ้าน)

และ น.ส.นวลจันทร์ เวฬุวนารักษ์ (ครูศูนย์)

ธนาคาร       กรุงไทย  สาขา ศาลากลางจังหวัดยโสธร เลขที่บัญชี   670 2 33626 8