บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

โรงงานชาวเกาะได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานทั้งภายในและต่างประเทศ

1.หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices, GMP) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. การวิเคราะห์หาอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. มาตรฐาน HALAL จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
4. ISO 9001:2000 จาก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd.
5. ISO 14001:2004 จาก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd.
6. มรท.8001-2546 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)
7. BRC Issue5 จาก Moody International
8. อย. (คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม) จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นอกจากนี้ โรงงานชาวเกาะยังได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าทั่วโลก

ลิ้งค์เว็บไซต์บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

total_logo1

โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***