สองแม่ลูกรอคอยการช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส   นายเสกสรรค์  เขียวละว้า  อายุ 22 ปี พิการติดเตียง จากโรคคอพอกเป็นพิษ

ที่อยู่ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ นายเสกสรร เด็กหนุ่มอายุ  21 ปี เป็นความหวังและอนาคตของผู้เป็นแม่

วันนี้ต้องล้มป่วยกระทันหัน จนกลายเป็นผู้พิการติดเตียง จากโรคคอพอกเป็นพิษ เพราะมีกันเพียงสองคน

แม่ลูก วันนี้ผู้เป็นแม่จึงไม่สามารถออกไปรับจ้างทำงานได้เหมือนก่อน จึงไม่มีรายได้ อาศัยเพียงเบี้ยผู้พิการ

ของลูก ซึ่งก็ไม่พอกับการดูแลผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูงวอนขอความเมตตาจากผู้ใจบุญช่วยเหลือสองแม่ลูกเพื่อ

เป็นทุนต่อชีวิตและลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้เป็นเวลา 7 เดือนแล้วที่ผู้เป็นแม่เฝ้าดูแลลูกชายด้วยความ

ความรัก อย่างทุกข์ยากลำบาก บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบทุนจำนวน 10,000บาท คณะผู้บริหาร

ร่วมมอบ 10,000 บาท และผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบ 3,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้กับสองแม่ลูกที่ยากไร้ต่อไป

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี นางอัมพร เขียวละว้า หรือ นายวิชัน ใจเขม็ง หรือ นายณรงค์ สมบัติ

ธนาคารออมสิน สาขาสอง เลขที่บัญชี 0202 3977 3706