ทีมงานฝ่ายผลิต

0 Shares

บริษัท ธันวา โปรดักชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการในการผลิต

– Film & VDO Production House,
– Photo Production, Event
– Organizing Management
บริษัท ธันวา โปรดักชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท นับเป็นเวลากว่า 10 ปี
ที่บริษัทฯส่งสมประสบการณ์ในการผลิตผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ
จากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนต่างๆมากมาย ที่เราสามารถ
ถ่ายทอดวัตถุประสงค์หรือภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ
ผู้ให้ความไว้วางใจในผลงาน VDO Production

 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • บริษัท ปตท.สำรวจและการปิโตเลี่ยม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยออลล์ จำกัด
 • บริษัท เบอร์ล่า กรุ๊ป และบริษัทในเครือ 10 บริษัท
 • BUREAU VERITAS [THAILAND] LIMITED
 • บริษัท เนสเล่ท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • SMEDVIG ASIA LIMITED.
 • บริษัท ทรานส์ ไทย – มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • งาน Aseanapol ครั้งที่ 18 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
 • บริษัท เทพผดุง มะพร้าว จำกัด
 • MITANI (Thailand) Co., Ltd
0 Shares

2 thoughts on “ทีมงานฝ่ายผลิต

 1. PREECHA

  ขอความกรูณา ช้วยเหลือ เด็กหัวโต น้อง ดช ณัฐกิจ แซ่ฉั่ว ด้วยครับ
  ติดต่อรายการยากมากครับ+

ความเห็นถูกปิด