ผู้ด้อยโอกาศ

1.ด.ญ.ญาณาดี สมานมิตร อายุ 8 ปี  พิการซ้ำซ้อนด้านร่างกาย และ สติปัญญา

2.นางสมาน ไกรเพชร อายุ 80 ปี (ยายทวด) สมาชิกในครอบครัว มีพ่อของหนูดี และ พี่ชายอีก 2 คน

ที่อยู่ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์   หนูดีเด็กพิการที่น่าสงสารครอบครัวหนูดีมีฐานะยากจนพ่อมีอาชีพขาย

ไก่ย่างบางวันก็ขายได้บางวันก็ขายไม่ได้หนูดีถูกเลี้ยงดูโดยยายทวดบ้านของหนูดียากจนสภาพบ้านเขาทรุดโทรม

แม่ของหนูดีต้องไปทำงานไกลบ้านเพราะแถวบ้านไม่มีงานทำเพราะความยากจน ทำให้ทุกคนต้องลำบากและอยู่กัน

แบบอดอยากยายทวดที่เลี้ยงดูหนูดีก็แก่ชรามากดูแลหนูดีจะอุ้มจะลุกก็ลำบากพ่อก็ต้องขายไก่ย่างทุกวันถ้าไม่ทำก็

ไม่มีกินหนูดีต้องไปหาหมอประจำเพราะร่างกายอ่อนแอ วอนผู้ชมทางบ้านช่วยเหลือน้องหนูดีและครอบครัว
ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่…

ชื่อบัญชี    นายโกวิท สมานมิตร  หรือ นายสงวน   เงางาม หรือ น.ส.ศศิธร    ต้องถือดี

ธนาคาร     ออมสิน สาขา จอมพระ   เลขที่บัญชี  0202-5050-6431

 

โปรดกดไลค์ กดแชร์ ด้านล่าง ***