น้องแพม…ดวงใจของปู่และย่า

ผู้ด้อยโอกาส   เด็กหญิงริลวดี โคสุวรรณ น้องแพมอายุ 11 ปี  มีความพิการบกพร่องทางร่างกาย

นายประวัติ โคสุวรรณอายุ 61 ปี ปู่ เป็นโรคไส้เลื่อน และ นางเสาร์ โคสุวรรณอายุ 60 ปี  ย่า

น้องแพม เด็กหญิงริลวดี โคสุวรรณ อายุ 11 ปี  เป็นผู้พิการมีความบกพร่องทางร่างกายพิการซ้ำซ้อน

แขนขาเกร็ง น้องแพมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาศัยอยู่กับปู่และย่าซึ่งเป็นผู้ปกครอง ปู่เป็นโรค

ไส้เลื่อนครอบครัวจึงไม่มีรายได้เพราะปู่ไปทำงานนอกบ้านไปทำงานหนักไม่ได้  พ่อแม่เลิกกันด้วยความ

ไม่พร้อมตั้งแต่ยังเล็ก แม่ของน้องแพมจึงต้องทิ้งน้องแพมไว้ให้กับปู่และย่าเลี้ยง ความลำบากคือเรื่องของ

การกินอยู่แต่ละวันค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอเนื่องจากครอบครัวนี้ไม่มีรายได้ ซึ่งทางครอบครัวจะต้องมีค่าใช้จ่าย

ในการพาน้องไปศูนย์ไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษและเดินทางไปพบแพทย์

ร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ที่

ชื่อบัญชี  นายประวัติ  โคสุวรรณ  หรือ  นายกฤษณะ ชุมพล หรือ นายสดใส  จันปัญญา

ธนาคาร ออมสิน  สาขา มหาสารคาม  เลขที่บัญชี 0202 4259 1822