เกี่ยวกับรายการ

รายการ “บุญ…ไม่จำกัด”

ในฐานะสื่อกลางเพื่อสังคม ขออาสาทำหน้าที่ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ความภูมิใจกับข้อคิดที่ได้จากชีวิตจริง

คงไม่มีใครมากนักที่อยากจะรับรู้ ถึงความเดือดร้อน ความโชคร้ายและ ชะตากรรม ที่ย่ำยีอยู่ แต่สำหรับ … รายการ “บญ…ไม่จำกัด” มันเป็นหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ และ ทำมันออกมาให้ดีที่สุดเพื่ออย่างน้อย ได้บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม ผู้ที่ไม่ยอมแพ้…ต่อสู้…เพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ และผู้ที่ทำดี…เพื่อแผ่นดิน. ประโยชน์ ส่วนรวมเป็นใหญ่

ในฐานะสื่อกลางเพื่อสังคม …

ขออาสาทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราว นำเอาชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ที่ต่อสู้กับชีวิตทุกรูปแบบ ที่ไม่สยบยอมต่อโชคชะตา จนสามารถนำพาเป็นตัวอย่าง ในการดำเนินชีวิต พร้อมกับสนับสนุนผู้ที่ทำดี..เพื่อแผ่นดิน ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่นำมาเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้มีโอกาสได้รับรู้ ผ่านรายการ“บุญ..ไม่จำกัด” และนี่แหละคือรายการ “เรียลลิตี้” ของจริง!

รายการ “บุญ…ไม่จำกัด”
จะสัมฤทธิ์ผลได้ ต้องอาศัยผู้ให้การ สนับสนุนรายการส่งเสริม เพื่อบุญ.. นี้
จะได้กลายเป็นสายธารหลั่งไหลสู่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับ ผู้ที่
ด้อยโอกาสกว่า ในสังคมได้ และสนับสนุนผู้กระทำความดี และผู้ที่ต่ออสู้กับชีวิต
ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา